สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 747
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.32T
5.67%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$178.66B
29.12%
การปกครอง: BTC: 54.6% ETH: 15.7%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
BTCรางวัลบล็อกจะลดลงครึ่งหนึ่งในอีก 5 วัน
ค้นหา
/
สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 747
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.32T
5.67%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$178.66B
29.12%
การปกครอง: BTC: 54.6% ETH: 15.7%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: