สกุลเงินคริปโต: 2.2M+
กระดานซื้อขาย: 712
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.14T
7.77%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$117.8B
100.04%
การปกครอง: BTC: 52.1% ETH: 18.3%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: