สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 772
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.55T
2.99%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$95.21B
23.33%
การปกครอง: BTC: 52.4% ETH: 18.0%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 772
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.55T
2.99%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$95.21B
23.33%
การปกครอง: BTC: 52.4% ETH: 18.0%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: