สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 781
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.32T
4.33%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$97.53B
27.41%
การปกครอง: BTC: 54.9% ETH: 17.9%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: