สกุลเงินคริปโต: 2.2M+
กระดานซื้อขาย: 708
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.99T
1.84%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$51.66B
19.84%
การปกครอง: BTC: 51.1% ETH: 18.3%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: