Những người & dự án có ảnh hưởng nhất năm 2020

Năm 2020 là một năm đầy sự kiện, từ việc Bitcoin halving đến “Làn sóng mùa hè DeFi” đến giá Bitcoin tăng vọt do lượng lớn các nhà đầu tư tổ chức “truyền thống”. Những người có ảnh hưởng nhất đến tiền điện tử năm 2020 là ai? Những dự án sáng tạo, có tác động và thú vị nhất năm 2020 là dự án nào?