Bảng thuật ngữ

Bằng chứng không gian thời gian (Proof-of-Spacetime) (PoSt)

Hard

Nói một cách đơn giản nhất, PoSt có nghĩa là giờ đây ai đó có thể đảm bảo rằng họ đang dành một lượng không gian nhất định để lưu trữ.

Bằng chứng không gian thời gian (Proof-of-Spacetime) (PoSt)) là gì?

Bằng chứng không gian thời gian (PoSt) là một loại thuật toán đồng thuận được sử dụng trong công nghệ sổ cái phân tán dựa trên khái niệm về các khối dữ liệu được đánh dấu thời gian. Khái niệm về PoST là các khối dữ liệu mới chỉ được chấp nhận nếu chúng được đánh dấu thời gian với "thời gian" hiện tại. Trong một hệ thống dựa trên blockchain, điều này thường đạt được thông qua hệ thống bằng chứng công việc bằng mật mã.
Bằng chứng công việc yêu cầu thợ đào giải câu đố mật mã để tạo khối mới và dấu thời gian được sử dụng để đảm bảo rằng khối mới được mạng chấp nhận. Hệ thống này được thiết kế để đảm bảo rằng hệ thống được an toàn, vì thợ đào phải chứng minh công việc của họ đã được hoàn thành trước khi khối được chấp nhận.

PoSt, thường được sử dụng để chỉ Filecoin, chứng minh rằng một công cụ khai thác lưu trữ đang tiếp tục lưu trữ một phần dữ liệu duy nhất cho mạng. Nó tương tự như bằng chứng năng lực (proof-of-capacity) theo một số cách: cả hai đều yêu cầu những người tham gia trong mạng phải có động cơ tài chính để tham gia một cách trung thực vào mạng và không có lợi khi làm hại mạng. Tuy nhiên, PoSt khác ở chỗ nó cho phép những người tham gia mạng thể hiện rằng họ đã lưu trữ dữ liệu trên thực tế trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này được chứng minh là những thợ đào được chọn ngẫu nhiên sẽ được chọn và đọc dữ liệu của họ để xác minh.

Theo những người tạo ra bằng chứng không gian thời gian, Tal Moran và Ilan Orlov, đây được gọi là "'Bằng chứng hợp lý về không gian - thời gian vì chi phí lưu trữ thực sự tỷ lệ thuận với tích của dung lượng lưu trữ và thời gian mà nó được sử dụng".

So sánh Bằng chứng cổ phần (PoS) và Bằng chứng không gian thời gian (PoST)

Bằng chứng cổ phần (PoS) và Bằng chứng không gian thời gian đều là các giao thức đồng thuận được sử dụng trong các mạng blockchain. Cả hai đều được thiết kế để cung cấp một cách an toàn, không tin cậy và phi tập trung để đạt được sự đồng thuận về trạng thái của một blockchain và các giao dịch mà nó lưu trữ. Bằng chứng cổ phần thưởng cho những người tham gia xác thực các giao dịch trên blockchain. Nó dựa trên ý tưởng rằng người dùng càng nắm giữ nhiều coin thì họ càng có nhiều khả năng hành động vì lợi ích tốt nhất của mạng. Điều này có nghĩa là người dùng càng nắm giữ nhiều coin thì họ càng có nhiều ảnh hưởng đối với mạng.

Mặt khác, Bằng chứng không gian thời gian được thiết kế đặc biệt để khuyến khích người dùng lưu trữ dữ liệu trên blockchain. Nó thưởng cho người dùng lưu trữ dữ liệu trên blockchain trong một khoảng thời gian dài. Điều này được thực hiện bằng cách yêu cầu họ khóa một lượng coin nhất định để đổi lấy quyền lưu trữ dữ liệu trên blockchain. Ưu điểm chính của PoST là nó khuyến khích người dùng lưu trữ dữ liệu trên blockchain, điều này có lợi cho toàn bộ mạng.

Tóm lại, cả PoS và PoST đều là các giao thức đồng thuận khả thi có thể được sử dụng để đạt được sự đồng thuận một cách an toàn và đáng tin cậy về trạng thái của blockchain và các giao dịch của nó.