คลังคำศัพท์

Proof-of-Spacetime

Hard

ในแง่ที่ง่ายที่สุด PoSt เป็นสิ่งที่แสดงว่าในขณะนี้ใครบางคนสามารถรับประกันได้ว่าพวกเขาได้ใช้พื้นที่จัดเก็บในจำนวนหนึ่ง

Proof-of-Spacetime (PoSt) คืออะไร

Proof of Spacetime (PoST) เป็น อัลกอริธึมฉันทามติ ประเภทหนึ่งที่ใช้ในเทคโนโลยีบัญชีแยกประเภทแบบกระจายอำนาจตามแนวคิดของบล็อกแบบที่มีการประทับเวลาของข้อมูล แนวคิดของ PoST คือบล็อกใหม่ของข้อมูลจะได้รับการยอมรับก็ต่อเมื่อมีการประทับเวลาด้วย "เวลา" ณ ปัจจุบันเท่านั้น ซึ่งในระบบที่พึ่งพา บล็อคเชน จะสามารถทำสิ่งนี้ได้ผ่านระบบการเข้ารหัสแบบ proof-of-work
Proof-of-work ต้องการให้ นักขุด ทำการไขปริศนาของการเข้ารหัสเพื่อสร้างบล็อกใหม่ และการประทับเวลาจะใช้เพื่อให้แน่ใจว่า บล็อก ใหม่จะได้รับการยอมรับจากเครือข่าย ระบบนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าระบบจะมีความปลอดภัย เนื่องจากผู้ขุดต้องพิสูจน์ว่างานของพวกเขาเสร็จสมบูรณ์ก่อนบล็อกจะได้รับการยอมรับ

PoSt ซึ่งมักใช้ในการอ้างอิงถึง Filecoin เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่านักขุดพื้นที่เก็บข้อมูลยังคงจัดเก็บข้อมูลเฉพาะสำหรับเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง มันคล้ายกับ proof-of-capacity ในหลายๆ ด้าน กล่าวคือ ทั้งสองอย่างนี้ต้องการให้ผู้เข้าร่วมในเครือข่ายมีแรงจูงใจทางการเงินเพื่อเข้าร่วมในเครือข่ายอย่างซื่อสัตย์ และขาดสิ่งจูงใจในการทำร้ายเครือข่าย อย่างไรก็ตาม PoSt แตกต่างตรงที่มันจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมเครือข่ายเห็นว่าพวกเขาได้จัดเก็บข้อมูลทางกายภาพในช่วงเวลาหนึ่ง นี่เป็นการพิสูจน์ว่านักขุดจากการสุ่มเลือกจะถูกเลือกและอ่านข้อมูลของพวกเขาเพื่อทำการตรวจสอบ

ตามที่ผู้สร้าง proof-of-spacetime ซึ่งก็คือ Tal Moran และ Ilan Orlov ได้กล่าวไว้ว่าสิ่งนี้เรียกว่า "'Rational Proofs of Space-Time เพราะต้นทุนที่แท้จริงของการจัดเก็บเป็นสัดส่วนกับผลคูณของความจุและเวลาที่ใช้ไป"

Proof of Stake เปรียบเทียบกับ Proof of Spacetime

Proof-of-stake (PoS) และ Proof of Spacetime เป็นโปรโตคอลฉันทามติที่ใช้ในเครือข่ายบล็อคเชนทั้งคู่ ทั้งสองตัวได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีวิธีที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และเป็นไปในรูปแบบการกระจายอำนาจสำหรับการเข้าถึงฉันทามติที่เกี่ยวข้องกับสถานะของบล็อคเชนและธุรกรรมที่มันได้จัดเก็บไว้ Proof of Stake ให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมสำหรับ การตรวจสอบ ธุรกรรมบนบล็อกเชค มันใช้แนวคิดที่ว่ายิ่งผู้ใช้มีเหรียญมากเท่าไหร่ โอกาสที่พวกเขาจะดำเนินการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเครือข่ายก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งก็หมายความว่ายิ่งผู้ใช้มีเหรียญมากเท่าใด ก็ยิ่งมีอิทธิพลต่อเครือข่ายมากเท่านั้นเช่นกัน

ในทางกลับกัน Proof of Spacetime ได้รับการออกแบบมาเพื่อจูงใจให้ผู้ใช้จัดเก็บข้อมูลบนบล็อคเชนโดยเฉพาะ มันให้รางวัลแก่ผู้ใช้สำหรับการจัดเก็บข้อมูลบนบล็อคเชนในระยะเวลาที่นานขึ้น และสิ่งนี้ทำได้โดยกำหนดให้พวกเขาล็อคเหรียญจำนวนหนึ่งเพื่อแลกกับสิทธิ์ในการจัดเก็บข้อมูลบนบล็อคเชน ข้อได้เปรียบหลักของ PoST คือการกระตุ้นให้ผู้ใช้จัดเก็บข้อมูลบนบล็อคเชน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเครือข่ายโดยรวม

โดยสรุปแล้ว ทั้ง PoS และ PoST เป็นโปรโตคอลฉันทามติที่น่าใช้งาน ซึ่งสามารถใช้เพื่อการเข้าถึงฉันทามติเกี่ยวกับสถานะของบล็อคเชนและธุรกรรมได้อย่างปลอดภัยและเป็นไปในแบบ trustlessly