Bảng thuật ngữ

On-Chain (Trên chuỗi)

Moderate

Các giao dịch được ghi lại trên chính blockchain và được chia sẻ với tất cả những người tham gia được thực hiện trên chuỗi.

On-Chain (Trên chuỗi) là gì?

Hệ thống blockchain về cơ bản là một mạng chứa sổ cái phân tán có thể được coi là cơ sở dữ liệu dùng chung. Các giao dịch được ghi lại trên chính blockchain và được chia sẻ với tất cả những người tham gia được thực hiện trên chuỗi.

Bất cứ khi nào một giao dịch mới được thực hiện, một khối mới cần được thêm vào blockchain và có các giao thức đồng thuận cần được tuân theo để giao dịch được coi là hợp lệ.

Giao dịch trên chuỗi là các giao dịch xảy ra trên một blockchain, được phản ánh trên bản phân phối cũng như sổ cái công khai. Các giao dịch trên chuỗi là những giao dịch đã được xác thực bởi các thợ đào hoặc trình xác thực. Những điều này có thể dẫn đến một bản cập nhật tổng thể cho chính mạng blockchain.

Hơn nữa, để một giao dịch trên chuỗi hoàn tất, phải có một số lượng xác nhận đã được các thợ đào thống nhất, trong đó thời gian để một giao dịch trên chuỗi hoàn thành cũng phụ thuộc vào tình trạng tắc nghẽn mạng. Đôi khi các giao dịch bị trì hoãn nếu có một lượng lớn giao dịch cần được xác nhận.

Khi chúng ta so sánh điều này với các giao dịch ngoài chuỗi (off-chain), đây là biến thể thứ hai của biến thể giao dịch. Chúng khác nhau ở một số điểm: các thỏa thuận giao dịch ngoài chuỗi sẽ thực sự xảy ra bên ngoài blockchain, còn giao thức này được sử dụng với các giao dịch ngoài chuỗi tương tự như giao thức được sử dụng trên các nền tảng thanh toán, một trong những giao thức phổ biến nhất là PayPal.

Điều này có nghĩa là các bên liên quan đến giao dịch sẽ có khả năng chọn một thỏa thuận bên ngoài blockchain và bước tiếp theo có thể sẽ là bên thứ ba sẽ có vai trò xác nhận việc hoàn thành giao dịch cũng như xác nhận rằng thỏa thuận đã được cả hai bên tuân thủ.