Bảng thuật ngữ

Phí gas

Moderate

Một thuật ngữ được sử dụng trên nền tảng Ethereum đề cập đến mức giá mà bạn sẵn sàng trả cho một giao dịch.

Phí gas là gì?

Một tài liệu tham khảo chung về phí giao dịch gần đúng trên blockchain Ethereum, phí gas đề cập đến lượng ETH (trong một đơn vị nhỏ gọi là gwei) phải được trả cho thợ đào để xử lý các giao dịch trên mạng. Một gwei bằng 0,000000001 hoặc 10-9 ETH.
Phí gas được xác định theo cơ chế kiểu đấu giá, trong đó thợ đào sẽ tìm kiếm các khoản phí cao nhất kèm theo một giao dịch, sau đó xử lý các giao dịch này từ đó theo thứ tự giảm dần.
Phí gas dao động đáng kể theo thời gian và cao hơn một cách tự nhiên trong thời kỳ hoạt động cao và giảm trong thời gian mạng lưới không được sử dụng đúng mức. Hầu hết các ví Ethereum cung cấp tài liệu tham khảo chung về phí gas với thời gian xử lý so sánh với các gwei khác nhau.
Hầu hết các blockchain và tiền điện tử khác sử dụng các cơ chế tương tự để quản lý và ưu tiên giao dịch nào sẽ được xử lý trước trên mạng. Cơ chế này đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh và bảo mật cho blockchain bằng cách ban hành cơ chế thị trường công bằng và khuyến khích nhiều thực thể hơn cung cấp sức mạnh tính toán cho mạng.

Tính bảo mật và tính ổn định của blockchain được cải thiện với việc bổ sung sức mạnh tính toán (được đo bằng hàm băm/giây hoặc h/giây và các mệnh giá số liệu của nó), vì những kẻ tấn công tiềm năng sẽ cần phải vượt quá sức mạnh này để vi phạm bảo mật của blockchain

Từ lâu, phí gas cắt cổ đã là mấu chốt chính đối với người dùng Ethereum và cản trở khả năng mở rộng quy mô của mạng. Khi các dự án DeFi, DAppsàn giao dịch phi tập trung (DEX) phổ biến hơn như UniswapSushiSwaphoạt động trên Ethereum, mạng càng trở nên "tắc nghẽn" và phí gas càng tăng. Vào đỉnh điểm của sự bùng nổ DeFi năm 2020, người dùng Uniswap đã trả tới 50 đô la phí gas cho mỗi giao dịch!

Related Articles