Bảng thuật ngữ

Giới hạn phí gas

Moderate

Một thuật ngữ được sử dụng trên nền tảng Ethereum đề cập đến lượng phí gas tối đa mà người dùng sẵn sàng chi cho một giao dịch.

Giới hạn phí gas là gì?

Giới hạn phí gas là chi phí cao nhất mà người dùng Ethereum phải trả để đẩy một giao dịch qua mạng. Mức giới hạn được thiết lập tùy thuộc vào mức độ phức tạp của hoạt động bạn muốn chạy blockchain hoặc tốc độ thực hiện giao dịch mà bạn muốn. Vì nền tảng do ETH cung cấp là một hệ sinh thái khổng lồ nên nó thường chứng kiến sự gia tăng đột biến về giao dịch. Do đó, các thợ đào trên giao thức có xu hướng ưu tiên các giao dịch có mức giới hạn phí gas cao.

Tuy nhiên, nếu các nhà giao dịch đặt giới hạn gas cao hơn và toàn bộ số tiền không được sử dụng trong quá trình xử lý, thì số tiền bổ sung sẽ quay trở lại tài khoản của người dùng. Lưu ý rằng các dịch vụ được sử dụng xác định mức độ phức tạp của giao dịch. Ví dụ: tương tác với hợp đồng thông minh thường dẫn đến chi phí cao do hợp đồng cần nhiều tài nguyên hơn để thực thi.

Một lợi thế của việc có tính năng giới hạn gas là ngăn chặn các mã không chính xác, đặc biệt là trong hợp đồng thông minh, tính phí nhiều hơn mức yêu cầu của một giao dịch. Trong thế giới thực, phí gas có thể được so sánh với xăng của ô tô, còn mức giới hạn phí gas là bình xăng của ô tô.

Trong ví dụ trên, người lái xe cần ước tính chính xác số tiền cần thiết cho một chuyến đi cụ thể để tránh những bất tiện, chẳng hạn như hành trình bị hủy bỏ. Tương tự, người dùng Ethereum phải cung cấp đủ giới hạn gas để ngăn giao dịch của họ bị hủy bỏ và được ghi là "Không thành công" trên blockchain. Rất tiếc là, khi một giao dịch không thành công, phí gas đã tiêu thụ sẽ không được hoàn lại. ETH Gas Station cung cấp tổng quan về mức giới hạn phí gas mà bạn muốn. Ví ETH như MetaMask cung cấp cách thiết lập mức giới hạn phí gas.

Related Articles