Bảng thuật ngữ

Token có khả năng kết hợp các thành phần (Composable Token)

Moderate

Composable Token là token ERC-998, một phần mở rộng tiêu chuẩn cho bất kỳ token không thể thay thế nào

Composable Token không thể thay thế là gì?

Nói chung, token ERC-998 tương tự như token ERC-721 — cả hai đều không thể thay thế. Tuy nhiên, token ERC-998 là "composable", nghĩa là chúng cho phép người dùng "compose (kết hợp các thành phần)" hoặc "sắp xếp tài sản thành các hệ thống phân cấp phức tạp" và giao dịch chúng với một quyền sở hữu duy nhất.
Composable token không thể thay thế, ERC-998, có thể đại diện cho nhiều tài sản/sưu tập kỹ thuật số, có thể là một nhóm token ERC-20, một tập hợp các token ERC-721 duy nhất, kết hợp cả hai, hoặc một token ERC-998 khác. Hơn nữa, nó cho phép các token không thể thay thế sở hữu hoặc được sở hữu bởi các token ERC-721 và ERC-20 khác.
Nói một cách đơn giản, token composable không thể thay thế là một danh mục đầu tư hoặc gói tài sản kỹ thuật số. Các gói này có thể bao gồm bất kỳ loại token nào, bao gồm NFT nghệ thuật/trò chơi/thể thao, token ERC-20 thông thường, các công cụ phái sinh tiền điện tử, v.v. Token ERC-998 hỗ trợ một loạt các trường hợp sử dụng mới, chủ yếu là do nó cho phép một số thành phần có thể kết nối để tạo ra một tài sản chung. Điều này có thể giúp người dùng tạo cây các token ERC721 được kết nối và cho phép họ bán hoặc mua các lô token ERC721 trong một lần chuyển.

Dưới đây là một ví dụ để giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm token composable. Giả sử bạn có 10 token ERC-721, mỗi token đại diện cho các đồng tiền kỹ thuật số duy nhất. Nếu bạn muốn bán chúng, bạn sẽ cần phải hoàn thành việc này trên cơ sở từng token một. Nhưng với chức năng kết hợp các thành phần (composability), bạn có thể chuyển quyền sở hữu của tất cả 10 token ERC-721 sang một token gốc. Sau khi hoàn tất, token gốc sẽ sở hữu tất cả các token khác, cho phép bạn bán toàn bộ lô cùng một lúc.

Xây dựng Token Composable

Có hai cách tiếp cận để xây dựng các Token Composable:

Composable từ trên xuống - Trong trường hợp này, Token Composable sẽ lưu trữ thông tin về các token con của nó. Bất kỳ token ERC-721 nào cũng có thể được chuyển sang Token Composable từ trên xuống. Hãy nghĩ về cách tiếp cận này như một thùng chứa token ERC-721. Bạn có thể lưu trữ và chuyển các token vào và ra khỏi thùng chứa đó. Bạn có thể lấp đầy "thùng chứa" bao nhiêu token ERC-721 riêng lẻ tùy thích, sau đó giao dịch hoặc chuyển nhượng toàn bộ token composable.
Composable từ dưới lên - Trong trường hợp này, token có thể kết hợp từ dưới lên lưu trữ thông tin về token gốc. Các composable từ dưới lên có thể tự đính kèm chúng dưới dạng token con với các token ERC-721 khác. Chẳng hạn, bạn có thể đính kèm một loạt các token composable từ dưới lên vào token ERC-721 và chỉ cần chuyển nó cho người khác. Theo thiết kế, chủ sở hữu mới sẽ có quyền truy cập vào tất cả các composable riêng lẻ là một phần của token ERC-721.