Sözlük

Composable Token (Birleştirilebilir Token)

Moderate

ERC-998 standardıyla tanımlanan birleştirilebilir token modelinde NFT varlıkları; diğer NFT varlıklarına (ERC-721) ve değiştirilebilir tokenlere (ERC-20) sahip olma özelliği kazanır.

Non-Fungible Composable Token Nedir?

Genel olarak ERC-998 standardındaki tokenler, ERC-721 tokenlerine benzer ve her ikisi de benzersiz yapıdadır. ERC-998 tokenleri birleştirilebilir, yani kullanıcılar bu varlıkları "karmaşık hiyerarşiler halinde birleştirebilir veya organize edebilir". Bu varlıkların sahibi tek olsa da alım satımı yapılabilir.
Benzersiz birleştirilebilir token olan ERC-998; birkaç ERC-20 tokeni, benzersiz ERC-721 tokenlerinden oluşan bir koleksiyon, her ikisinin karışımı veya farklı ERC-998 varlığı olmak üzere, birden fazla dijital koleksiyon veya varlığı tek başına temsil edebilir. Ayrıca, benzersiz tokenlerin diğer ERC-721 ve ERC-20 tokenlerine sahip olmasına izin verir. Bunun tam tersi de geçerlidir.
Daha basit ifadeyle benzersiz birleştirilebilir token, dijital varlık portföyü veya paketini temsil eder. Bu paketlerde sanat, oyun ve spor NFT varlıklarının yanı sıra, normal ERC-20 tokenleri, kripto türevleri ve daha birçok varlığa karşılık gelen token yer alabilir. Birkaç bileşenin tek şemsiye altında toplanıp birbirine bağlanmasına izin vermesi sayesinde ERC-998 tokenleri, yeni kullanım senaryolarının da ortaya çıkmasını sağlamıştır. Kullanıcıların birbirine bağlı ERC721 token ağaçları oluşturmalarına ve tek seferde ERC721 tokenleri almaları veya satmalarına imkan verir.

Birleştirilebilir token kavramının daha iyi anlaşılması için şöyle bir örnek verebiliriz: Diyelim ki, her biri benzersiz dijital parayı temsil eden 10 farklı ERC-721 tokeni var. Bunların satılması için her birinin teker teker işleme konması gerekir. Ancak birleştirilebilirlik fonksiyonu sayesinde, bu 10 farklı ERC-721 tokeninin sahipliği tek ana tokene aktarılabilir. İşlem gerçekleştiğinde ana token, diğer tüm tokenlere sahip olur ve tüm parti bir kerede satılabilir.

Birleştirilebilir Token Oluşturma

Birleştirilebilir tokenler oluşturmak için iki farklı yaklaşım mevcut:

Yukarıdan Aşağıya Birleştirilebilir: Bu senaryoda, birleştirilebilir token alt tokenleri hakkındaki bilgileri depolar. Herhangi bir ERC-721 tokeni yukarıdan aşağıya şekillendirilebilir tokene aktarılabilir. Bu yaklaşım, ERC-721 tokenleri için geliştirilmiş bir taşıyıcı olarak düşünülebilir. Tokenler bu sistemin içinde veya dışında saklanabilir, farklı bir hesaba aktarılabilir. "Taşıyıcı" içine istenilen sayıda ERC-721 token eklenebilir. Ardından bir bütün olarak birleştirilen bu varlıklar alınıp satılabilir veya transfer edilebilir.
Aşağıdan Yukarıya Birleştirilebilir: Bu senaryoda ise, aşağıdan yukarıya birleştirilebilir tokenler üstlerindeki tokenler hakkında bilgi depolar. Aşağıdan yukarıya birleştirilebilir öğeler, kendilerini diğer ERC-721 tokenlerinin alt tokeni olarak ekleyebilir. ERC-721 tokenine fazla aşağıdan yukarıya birleştirilebilir birden öğe eklenebilir ve bu varlık başka hesaba aktarılabilir. Tasarım gereği tokenlerin yeni sahibi, ERC-721 tokeninin parçası olan diğer tüm birleştirilebilir öğelere erişebilir.