Bài viết hướng dẫn hoàn chỉnh về việc tạo thu nhập thụ động với hoạt động cho vay
How-to Guides

Bài viết hướng dẫn hoàn chỉnh về việc tạo thu nhập thụ động với hoạt động cho vay

14m"
1 year ago

CoinMarketCap Academy sẽ xem xét cách tạo thu nhập thụ động bằng cách cho vay tài sản tiền điện tử.

Bài viết hướng dẫn hoàn chỉnh về việc tạo thu nhập thụ động với hoạt động cho vay

Mục lục

Các giao thức cho vay rất quan trọng đối với toàn bộ lĩnh vực tiền điện tử. Chúng là thị trường tiền tệ chịu trách nhiệm tập hợp hai loại người dùng trong hệ sinh thái: người cho vay và người đi vay.
Đối với người dùng muốn vay thêm vốn (có thể là tài sản tiền điện tử không biến động như stablecoin) so với vốn hiện có của họ (có thể là tài sản tiền điện tử dễ bay hơi như ETH), họ có thể làm điều đó với sự trợ giúp của các giao thức này.

Một giao dịch đơn giản diễn ra như sau: người cho vay cung cấp tài sản của họ cho quỹ cho vay. Người đi vay đến và nhận một khoản vay từ quỹ đó bằng cách cung cấp tài sản thế chấp. Người đi vay trả tiền lãi cho người cho vay, làm cho giao dịch có lợi nhuận lý tưởng cho cả người cho vay và người đi vay.

Đương nhiên, càng nhiều tài sản được vay từ quỹ cho vay, thì tiền lãi mà người cho vay nhận được càng cao, đúng vậy chứ? Tất cả phụ thuộc vào cách thị trường hoạt động vào thời điểm đó. Và tiền lãi mà người cho vay tích lũy được từ việc tham gia vào các quỹ cho vay cũng thay đổi tùy theo tỷ lệ sử dụng.

Do đó, có một số yếu tố ảnh hưởng đến số tiền lãi mà bạn có thể nhận được khi chỉ đơn thuần cung cấp vốn của mình cho quỹ cho vay. Cách thức hoạt động của nó như thế nào? Tiền lãi phụ thuộc vào những điều kiện nào? Cho vay có phải là một chiến lược thu nhập thụ động có lợi nhuận trong tiền điện tử không?

Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi trên và nhiều câu hỏi liên quan khác trong bài viết này.

Join us in showcasing the cryptocurrency revolution, one newsletter at a time. Subscribe now to get daily news and market updates right to your inbox, along with our millions of other subscribers (that’s right, millions love us!) — what are you waiting for?

Hiểu cách thức hoạt động của quỹ cho vay

Chúng tôi đã khám phá cách thức hoạt động của các quỹ cho vay trong một quy trình đơn giản nhưng được tóm tắt ở trên.

Người cho vay cung cấp vốn của họ cho một tổ chức, nơi mà người đi vay có thể vay vốn đó bằng cách cung cấp tài sản thế chấp. Các khoản tiền trong quỹ từ người cho vay sẽ được tổng hợp bằng cách sử dụng một hợp đồng thông minh. Hợp đồng thông minh còn giúp xác định tiền lãi, thời hạn hoàn trả khoản vay, v.v. Như đã viết, ba giao thức cho vay và đi vay hàng đầu theo vốn hóa thị trường hiện đang quản lý khối lượng trị giá hơn 600 triệu USD mỗi ngày.

Cách thức hoạt động của việc cho vay

Khi người cho vay cung cấp token của họ cho quỹ thanh khoản (LP), họ sẽ được phát hành các token LP. Những token LP sẽ được đúc bởi hợp đồng thông minh và là đại diện cho các token được cung cấp cơ sở (chúng có thể được chốt 1:1 hoặc có thể là các token tích lũy giá trị có giá trị tăng đều đặn khi tiền lãi tích lũy). Sau một thời gian, khi người cho vay muốn rút token của họ, họ có thể chỉ cần trả lại token LP của mình và đổi lại các token ban đầu. Đương nhiên, những người cho vay trong trường hợp này sẽ chỉ cung cấp vốn của họ cho LP nếu họ thấy rằng có cơ hội tạo ra lợi nhuận.

Cách thức hoạt động của việc đi vay

Tương tự như vậy, khi người dùng muốn vay một khoản vay đối với quỹ cho vay, họ sẽ thế chấp các token được hỗ trợ. Các token này hoặc sẽ được gửi trong LP hoặc sẽ được giữ trong ví của người đi vay, nhưng LP có thể thu giữ chúng trong trường hợp người đi vay không trả được khoản vay. Trong trường hợp họ không trả được khoản vay, thì việc thanh lý sẽ xảy ra — quy trình sẽ tiến hành thanh toán khoản vay và nhận tài sản thế chấp của người đi vay với mức giá chiết khấu.

Tỷ lệ sử dụng và cách thức hoạt động

Sự năng động này giữa người cho vay, người đi vay và thậm chí cả người thanh lý sẽ đảm bảo rằng các quỹ cho vay có thể hỗ trợ các giao dịch bất kể điều kiện thị trường như thế nào. Và để đảm bảo rằng luôn có đủ thanh khoản để người đi vay có thể vay và luôn có đủ người đi vay để người cho vay cung cấp tiền của họ cho LP, thì họ sẽ sử dụng một công thức. Ở dạng đơn giản nhất, công thức sẽ như thế này:

Tỷ lệ sử dụng = vốn vay/tổng vốn

Ở đây, tỷ lệ sử dụng đề cập đến cách LP đang được sử dụng. Nếu tổng số vốn đi vay vượt quá tổng số vốn hiện có thì hệ số sử dụng sẽ vượt quá giá trị 1, do đó sẽ không có đủ khả năng thanh khoản cho những khách hàng mới vay vốn.

Tuy nhiên, nếu vốn đi vay bằng 0 (tức là không có khoản vay nào diễn ra trên LP) thì hệ số sử dụng cũng sẽ về 0 khiến người cho vay hầu như không thể gửi vốn của họ. Chỉ cần tưởng tượng, nếu người đi vay không có mặt, thì người cho vay sẽ cung cấp vốn cho ai được chứ?

Nhưng tại sao những điều này lại quan trọng? Chúng quan trọng bởi vì đối với bất kỳ người cho vay nào cung cấp tài sản của họ, LP cần phải có đủ mức sử dụng để họ có thể tạo ra lợi nhuận tốt từ tài sản của mình. Nếu không, họ có thể kết thúc việc khóa vốn của mình mà không tạo ra bất kỳ lợi nhuận có ý nghĩa nào.

Lãi suất mà bạn nhận được trên vốn ký gửi của bạn sẽ thay đổi tùy theo điều kiện thị trường. Nếu thị trường có nhu cầu cao đối với tài sản vay, thì lãi suất sẽ được tăng lên để đảm bảo rằng hệ số sử dụng vẫn ổn định.

Ngược lại, nếu thị trường có mức vay thấp thì lãi suất sẽ giảm để khuyến khích đi vay. Trong trường hợp đầu tiên, người cho vay sẽ kiếm được nhiều tiền lãi hơn trên số vốn cho vay của họ, và trong trường hợp thứ hai, họ kiếm được ít hơn.

Mặc dù các tỷ lệ này có biến động, nhưng hiện nay, các giao thức cho vay được coi là một trong những cách tạo ra lợi tức đáng tin cậy. Tuy nhiên, điều này thường được bù đắp bởi trợ cấp quản trị mà bạn nhận được khi sử dụng các giao thức này. Bất cứ khi nào bạn sử dụng một giao thức cho vay chẳng hạn như Compound (đó là một DAO), bạn sẽ nhận lại được token quản trị (trong trường hợp này là COMP). Đây là các token tích lũy giá trị. Bạn có thể sử dụng chúng để tham gia vào các quyết định quản trị trong giao thức.

Tôi có thể tạo thu nhập thụ động từ các giao thức cho vay và đi vay không?

Các giao thức cho vay cho phép bạn đưa vốn nhàn rỗi vào hoạt động bằng cách dễ dàng cung cấp chúng cho một giao thức cho vay và bắt đầu kiếm lãi. Ngoài ra, bạn cũng có quyền nhận các token quản trị là token tích lũy giá trị. Tuy nhiên, lãi suất mà bạn nhận được từ việc cung cấp thanh khoản phụ thuộc vào cách thức thị trường hoạt động. Điều đó có nghĩa là, vì các giao thức cho vay hàng đầu đã được sử dụng trong một thời gian dài như vậy (theo thuật ngữ tiền điện tử), nên chúng khá đáng tin cậy để sử dụng tạo ra lợi nhuận thụ động.

Các Token LP canh tác năng suất

Trên thực tế, các token LP mà bạn nhận được sau khi cung cấp tính thanh khoản cho một giao thức cũng có thể được sử dụng trên các ứng dụng DeFi khác nhau. Khi việc cho vay/đi vay lần đầu tiên trở nên phổ biến, tiện ích của các token LP không được xác định rõ ràng. Bạn khó có thể sử dụng chúng ở bất kỳ đâu. Thu nhập duy nhất mà bạn tạo ra trong trường hợp đó sẽ đến từ tiền lãi mà những người đi vay trả. Tuy nhiên, bây giờ bạn có thể dễ dàng kiếm thu nhập từ việc sử dụng cùng một token LP bằng cách "canh tác" chúng trong các giao thức khác.
Trong trường hợp đó, ngoài lợi nhuận từ việc cho vay tài sản của bạn, bạn cũng sử dụng các token LP của mình để tạo ra nhiều lợi nhuận hơn nữa. Quá trình này được gọi là kết hợp, và tính năng DeFi cho phép điều này được gọi là khả năng kết hợp. Vì các giao thức cho vay chiếm hữu layer cơ sở của ngăn xếp DeFi, nên các giao thức khác sẽ nằm ở phía trên nó và sử dụng các token LP của nó để giúp người dùng tạo ra lợi nhuận kép.
Lới nhuận kép được biết đến là kỳ quan thứ tám của thế giới và rất mạnh mẽ trong việc tăng ngăn xếp của bạn, đặc biệt là khi tài sản cơ sở cũng tăng giá trị. Tuy nhiên, hãy lưu ý về khoản lỗ tạm thời (IL) trong các LP, chúng yêu cầu cung cấp hai lượng tài sản tiền điện tử bằng nhau (ví dụ: 50% ETH, 50% USDC). Nói một cách đơn giản, nếu bạn muốn tránh IL, thì hãy chỉ cung cấp cho các LP tài sản duy nhất. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết của chúng tôi về cách giảm tác động của khoản lỗ tạm thời.

Tôi có thể kiếm được bao nhiêu thu nhập thụ động từ việc cho vay?

Bạn có thể kiếm được tỷ suất hoàn vốn hàng năm (APY) từ 2% đến 8% trên tài sản cho vay tùy thuộc vào loại giao thức bạn cho vay, tài sản bạn cho vay, và thời hạn bạn cho vay tài sản. Aave, MakerCompound là ba trong số các giao thức cho vay hàng đầu theo vốn hóa thị trường.

Dưới đây là một số APY cung cấp cho các tài sản trên Aave và Compound.

Nguồn: Aave
Nguồn: Compound
Các APY này có thể được xem xét thêm về tỷ lệ đi vay tại bất kỳ thời điểm nào trên thị trường và do đó có thể thay đổi tương ứng. Mặc dù các APY này có thay đổi, nhưng ít nhiều chúng vẫn nằm trong một phạm vi. Ngoài các giao thức này, còn có một số giao thức khác mà bạn có thể sử dụng để tạo thu nhập trên các chuỗi khác. Chẳng hạn như chúng ta hãy cùng xem xét Solana. Giờ đây, bạn có thể cho vay nhiều loại token khác nhau trên Solend để kiếm lợi nhuận. Tính đến thời điểm viết bài, token cho vay có hiệu suất hàng đầu của họ là token SLND gốc của họ, tạo ra APY là 18,69%.
Nguồn: Solend

Bạn cũng sẽ tìm thấy các giao thức cho vay tương tự trên các chuỗi khác. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng vì Ethereum là thị trường lớn nhất trong số những thị trường này, nên bạn có thể nhận được APY ổn định khi cho vay trên Ethereum. Khả năng sinh lời của vốn cho vay của bạn sẽ phụ thuộc vào các điều kiện thị trường. Và vì các APY sẽ ít nhiều tương tự nhau trên các giao thức khác nhau, nên bạn có thể chọn những APY phù hợp nhất với mình.

Làm thế nào để bắt đầu với việc cho vay trên Compound?

Trong phần này, chúng ta sẽ khám phá nhanh cách bạn có thể bắt đầu cho vay trên các giao thức khác nhau ngay hôm nay. Chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào Ethereum và sẽ xem xét Aave và Compound để giải thích. Nếu bạn đã từng sử dụng những giao diện này thì bạn sẽ biết rằng cho vay là một công việc khá đơn giản trên các nền tảng này vì giao diện người dùng của họ khá dễ điều hướng.

Để cho vay tài sản trên Compound, trước tiên hãy truy cập vào compound.finance và chọn “Ứng dụng”. Khi bạn đã vào ứng dụng web của họ, bạn có thể xem cả thị trường cung và thị trường đi vay với các APY tương ứng. Hãy nhớ kết nối ví của bạn nếu bạn không thể nhìn thấy thị trường.
Trong ví dụ này, tôi đã cung cấp một số USDT cho Compound và đã kiếm được lợi nhuận. Bạn có thể cuộn xuống để xem nội dung nào mà bạn muốn cung cấp. Khi bạn đã chọn token, chỉ cần nhấp vào đó. Một màn hình mới sẽ bật lên yêu cầu bạn bật quyền (hãy nhớ rằng giao dịch này sẽ tính phí gas).

Khi bạn đã kích hoạt ví, bạn có thể cung cấp tài sản cho quỹ. Sau khi cung cấp, bạn sẽ thấy các vị thế đang hoạt động của bạn trong quỹ ở đầu trang như thế này.

Và khi bạn truy cập ví của bạn (trong trường hợp này là MetaMask), bạn sẽ có thể thấy các token LP (trong trường hợp này, chúng là cUSDT).

Quá trình này cũng tương tự như cho vay trên Aave, một khi bạn hiểu rõ về nó.

Làm thế nào để bắt đầu với việc cho vay trên Aave?

Truy cập app.aave.comvà kết nối ví của bạn để bắt đầu cung cấp tài sản của bạn cho LP. Aave cung cấp nhiều loại thị trường mà bạn có thể cung cấp cho thị trường của mình. Nếu bạn nhấp vào menu thả xuống “Thị trường Ethereum” ở trên cùng bên trái, bạn sẽ có thể xem tất cả các thị trường.
Đối với ví dụ này, chúng tôi sẽ chọn thị trường Ethereum và chọn USDT làm tài sản mà chúng tôi cung cấp. Tuy nhiên, Aave V3 hỗ trợ nhiều chuỗi hơn, bao gồm: Arbitrum, Avalanche, Fantom, Harmony, Optimism và Polygon. Khi bạn nhấp vào “Cung cấp (Supply)”, bạn sẽ được yêu cầu nhập số lượng bạn muốn cung cấp cho thị trường. Sau khi nhập, bạn sẽ được yêu cầu phê duyệt giao dịch, giao dịch này sẽ yêu cầu bạn trả phí gas.

Khi giao dịch của bạn được chấp thuận, bạn sẽ có thể thấy các aToken (tức là aUSDT trong trường hợp này) trong ví của bạn. Bạn cũng sẽ có thể thấy vị thế hiện tại của bạn và APY mà bạn đang kiếm được ở đầu trang.

Khi bạn đã cho vay tài sản của bạn trên một trong hai giao thức này (hoặc thậm chí cả hai), bạn sẽ bắt đầu tích lũy tiền lãi từ chúng theo thời gian. Khi thị trường trải qua các chu kỳ của nó, APY của bạn có thể tăng và/hoặc giảm tùy theo cách thị trường thực sự hoạt động.

Bây giờ câu hỏi đặt ra là: sau khi cung cấp tài sản trên các giao thức cho vay, bạn có thể làm gì khác với các token mà bạn nhận lại (cToken trong trường hợp Compound và aToken trong trường hợp Aave)? Đối với những người dùng muốn tăng gấp đôi lợi nhuận của họ, họ sẽ phải tìm ra cách sử dụng các token phái sinh mà họ nhận được để tạo ra nhiều lợi nhuận hơn. Bạn có thể sử dụng một số chiến lược dưới đây để làm điều đó.

Làm cách nào để tôi có thể sử dụng token LP của tôi từ các giao thức cho vay?

Các token LP phái sinh cũng giống như các token cho vay cơ sở của bạn. Sự khác biệt duy nhất là chúng đang tích lũy giá trị và do đó bạn có thể thấy giá của chúng tăng theo thời gian. Bạn có thể sử dụng một số cách khác nhau.

Vòng lặp token LP cho đến lợi nhuận Compound

Phương pháp đầu tiên là bạn có thể hoán đổi các token LP hiện có của bạn với các token khác trên 1 inch. Trong trường hợp này, tôi sẽ hoán đổi cUSDT của tôi với USDT.
Tôi có thể sử dụng USDT mà tôi vừa có ở đây và đưa nó trở lại Compound hoặc thậm chí là Aave và cộng lại lợi nhuận của tôi. Sau đó, tôi có thể lặp lại quá trình này, được gọi là “ vòng lặp lại ” nhiều lần nếu nó khả thi (và tôi có đủ tiền để trả phí gas) và tiếp tục cộng lại lợi nhuận của mình.

Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách sử dụng một tính năng mà chúng tôi đã đề cập ở trên: khả năng kết hợp (composability). Khả năng kết hợp sẽ cho phép bạn tạo tiền Legos (sử dụng một token được phát hành của một giao thức làm token cơ sở trên giao thức khác). Sau đó, những khoản tiền Legos này sẽ giúp bạn tăng lợi nhuận theo thời gian.

Chỉ cần tưởng tượng — nếu tôi lặp lại quy trình này 3 lần thì tôi sẽ kiếm được gấp 6 lần lợi suất mà tôi đã kiếm được nếu tôi chỉ gửi tài sản của tôi một lần bằng cách sử dụng đòn bẩy. Tuy nhiên, bạn sẽ phải xem xét phí gas để thực hiện và thoát khỏi chiến lược này — chuỗi chi phí thấp hoặc layer 2 có thể khả thi hơn.

Cung cấp token LP cho Curve

Chiến lược thứ hai cũng khá phổ biến. Bạn có thể sử dụng token để cung cấp thanh khoản cho hai hoặc ba quỹ dự trữ trên Curve. Trong trường hợp này, chúng tôi có thể cung cấp cả aToken và cToken của chúng tôi trên các quỹ khác nhau trên chính Curve, làm cho quá trình trở nên khá đơn giản.

Khi bạn cung cấp tính thanh khoản trên Curve, bạn sẽ nhận được các token CRV. Bạn có thể sử dụng các token CRV này theo nhiều cách khác nhau để tăng thêm lợi nhuận của mình trên chính Curve. Một trong số những cách đó là đặt cọc (khóa) token CRV của bạn để nhận được một phần (hiện tại là 50%) phí giao dịch. Số tiền này sẽ được chuyển cho những người nắm giữ veCRV.

Những người nắm giữ veCRV là những người đã khóa token CRV của họ, và đổi lại họ sẽ nhận được token veCRV. Các token veCRV sẽ chịu trách nhiệm thúc đẩy phần thưởng CRV của bạn. Sử dụng token veCRV, bạn cũng có thể tham gia vào các quyết định quản trị trên nền tảng Curve. Khi bạn cung cấp cToken hoặc aToken cho Curve, bạn có thể tìm thấy nhiều cách khác nhau để tăng phần thưởng tổng thể của bạn, giúp tăng lợi nhuận tổng thể, đồng thời tăng khả năng giao dịch của bạn với nhiều loại tài sản.

Để đưa tài sản của bạn vào các giao thức này, bạn cần phải tham gia tích cực hơn vào thị trường so với chiến lược thu nhập thụ động sẽ đảm bảo. Bạn cần liên tục theo dõi các vị thế của mình trên Curve. Ngoài ra, chiến lược này có tính nâng cao hơn một chút và thường được sử dụng bởi những người dùng DeFi có kinh nghiệm dày dạn. Nếu bạn chỉ là một người đang tìm cách tạo ra một chút thu nhập thụ động thông qua việc cho vay, thì bạn không cần phải lo lắng về việc dựa vào các chiến lược này.

Các loại rủi ro từ các giao thức cho vay

Các giao thức cho vay là cơ sở của hệ sinh thái DeFi. Cùng với AMM, chúng sẽ chịu trách nhiệm duy trì tính thanh khoản cần thiết để hỗ trợ toàn bộ hệ sinh thái. Các token phái sinh mà người cho vay nhận được từ việc cho vay các nền tảng này sẽ được sử dụng trên nhiều giao thức khác nhau.

Rủi ro về khả năng kết hợp

Bạn có thể tưởng tượng về những rủi ro về khả năng kết hợp có thể phát sinh từ điều này. Nếu các giao thức lớp cơ sở đi xuống vì một lý do nào đó và một số tài sản bị ảnh hưởng, thì bất cứ nơi nào mầ các tài sản đó đang được sử dụng cũng bị ảnh hưởng, khiến nó trở nên khá rủi ro cho toàn bộ hệ sinh thái.

Nhưng rủi ro về khả năng kết hợp là một rủi ro đã biết trong DeFi. Và vì một số giao thức đã áp dụng nhiều cách phòng ngừa rủi ro khác nhau, nên một sự kiện mà toàn bộ hệ sinh thái sụp đổ đã không thực sự xảy ra.

Rủi ro về tỷ suất hoàn vốn hàng năm (APY)

Ngoài rủi ro này còn có rủi ro về APY. Rủi ro đó là gì? Chúng ta biết rằng tỷ lệ sử dụng của bất kỳ nền tảng cho vay/đi vay nào đều tính đến số vốn đã được vay. Và số vốn đi vay phụ thuộc vào điều kiện thị trường. Nếu thị trường đột ngột bắt đầu bán phá giá và chúng ta bước vào thị trường giá xuống thì rất có thể lượng vốn đi vay sẽ giảm. Và để khuyến khích người vay tiếp tục vay, lãi suất sẽ phải giảm. Đến lượt nó, điều này sẽ ảnh hưởng đến APY mà người cho vay đang thực hiện trên tài sản của họ.

Ngược lại, hãy xem xét một kịch bản mà thị trường đột ngột bắt đầu tăng. Khi điều này xảy ra, tất cả người dùng tham gia thị trường và một số người trong số họ (nhìn thấy nhiều cơ hội) bắt đầu vay tài sản để làm đòn bẩy. Khi có nhiều tài sản được vay hơn, tỷ lệ sử dụng cũng tăng lên và gần như đạt đến mức được sử dụng 100%. Nhưng mức sử dụng 100% có thể dẫn đến các trường hợp rút tiền hàng loạt tại ngân hàng. Hãy tưởng tượng điều này: nếu tất cả vốn khả dụng trong quỹ cho vay được cho vay, thì người cho vay hoàn toàn không thể rút vốn của họ. Để tránh những trường hợp như vậy, lãi suất cần được tăng lên để người đi vay không tiếp tục vay từ các quỹ. Việc cân bằng lãi suất này được thực hiện bởi chính hợp đồng thông minh và là một quá trình năng động.

Rủi ro APY ở đây chủ yếu là rủi ro phát sinh từ các điều kiện thị trường thay đổi. Nhưng mọi thứ có thể bắt đầu thực sự tồi tệ khi lãi suất của bạn liên tục dao động do thị trường biến động mạnh.

Rủi ro về thanh lý

Loại rủi ro thứ ba có lẽ là một trong những rủi ro đáng lo ngại nhất là thanh lý. Thanh lý xảy ra khi giá trị của tài sản thế chấp mà bạn cung cấp giảm so với khi bạn cung cấp. Chúng ta hãy cùng xem xét một ví dụ để hiểu tốt hơn nội dung này. Giả sử bạn đã gửi 50 ETH để vay một khoản vay. Bây giờ, sau một vài ngày, thị trường bắt đầu giảm giá và ETH của bạn mất 3% giá trị. Do đó, tài sản thế chấp của bạn giảm xuống chỉ còn 48,5 ETH. Vì tài sản thế chấp của bạn đã giảm nên số tiền bạn vay cũng vậy, phải không? Trong hầu hết các trường hợp là không.

Một khoản vay từ bất kỳ giao thức cho vay/đi vay nào thường được phi tập trung hóa quá mức, có nghĩa là bạn đang ký gửi nhiều tài sản thế chấp hơn khoản vay mà bạn đang vay. Điều này được thực hiện để đảm bảo rằng những trường hợp này không xảy ra thường xuyên. Tuy nhiên, tiền điện tử là một thị trường biến động mạnh, và những trường hợp này có thể xảy ra, nếu không muốn nói là thường xuyên. Chúng ta sẽ lấy một ví dụ về thời điểm chúng xảy ra.

Tiếp tục với ví dụ trên của chúng tôi, giả sử rằng thị trường có một sự sụp đổ lớn và ETH mất 48% giá trị, làm cho tài sản thế chấp của bạn có giá trị thấp hơn 50% so với giá trị ban đầu. Giả sử bạn không thể trả lại khoản vay cũng như không thể bơm tài sản thế chấp của mình để cung cấp thêm ETH. Trong trường hợp đó, người thanh lý sẽ mua tài sản thế chấp của bạn với giá chiết khấu (so với thị trường) để đổi lại việc thanh lý khoản vay của bạn. Hơn nữa, những người cho vay cũng muốn thoát ra ngoài để tiết kiệm vốn của họ. Hoạt động cho vay/đi vay trong trường hợp này cuối cùng sẽ giảm xuống còn 0. Điều này sẽ tạo ra một kịch bản mà cả người đi vay và người cho vay đều không muốn tham gia vào thị trường.

Lời kết

Quỹ cho vay là một trong những cách tốt nhất để tạo thu nhập thụ động trong DeFi. Nếu bạn cho vay vốn của mình cho bất kỳ quỹ có uy tín nào như Compound hoặc Aave, bạn không chỉ nhận được lợi nhuận ổn định (biến động duy nhất là do thị trường) mà còn có thể sử dụng các token phái sinh trên nhiều giao thức khác nhau để cộng gộp lợi nhuận của mình.

Bài viết này bao gồm đường link đến các trang web của bên thứ ba hoặc các nội dung khác chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin (“Trang web của bên thứ ba”). Trang web của bên thứ ba không thuộc quyền kiểm soát của CoinMarketCap và CoinMarketCap không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ Trang web của bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ đường link nào có trong Trang web của bên thứ ba, hoặc bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào đối với Trang web của bên thứ ba. CoinMarketCap chỉ cung cấp các đường link này cho bạn nhằm mục đích thuận tiện, và việc đưa vào bất kỳ đường link nào không ngụ ý về sự xác nhận, chấp thuận hoặc đề xuất của CoinMarketCap đối với trang web hoặc bất kỳ sự liên kết nào với các nhà điều hành của họ. Bài viết này được sử dụng để và chỉ được sử dụng để cung cấp thông tin. Điều quan trọng là bạn phải tự nghiên cứu và phân tích trước khi đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được mô tả trong bài viết. Bài viết này không nhằm mục đích và sẽ không được hiểu là lời khuyên tài chính. Các quan điểm và ý kiến được trình bày trong bài viết này là của [công ty] của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của CoinMarketCap.
16 people liked this article