Sözlük

Yetki İspatı (Proof of Authority - PoA)

Moderate

Kimliğin hisse biçiminde kullanıldığı ve işlemlerin nispeten hızlı gerçekleşmesini sağlayan blockchain konsensüs mekanizmasıdır.

Yetki İspatı (Proof of Authority - PoA) Nedir?

Yetki İspatı (PoA), blok üretmek ve ağa bilgi işlem gücü sağlamak adına tanınan ya da saygın doğrulayıcılara bel bağlayan alternatif bir konsensüs mekanizmasıdır. Stake etmek yerine kimlik verisi kullanarak nispeten daha hızlı işlemlere olanak tanıyan bu sistem, Bizans Hata Toleransı (BFT) algoritmasıyla çalışır.

PoA, doğası gereği kapalı devre çalışan ve her kullanıcının katılamadığı bir yapı içerir. Daha çok, kendi zincirlerini oluşturmak isteyen işletmelere veya özel kuruluşlara yönelik konsensüs mekanizmasıdır.

PoA çalıştıran ağlara izinli kullanıcılar erişebildiği için madencilik faaliyetine gerek duyulmaz. Ancak ağ katılımcıları, aynı kimlik verisine bağlı birden çok düğüm (node) çalıştırarak kayıtların birden fazla kopyasını oluşturabilir.
Bu konsensüs mekanizmasında yoğun biçimde bilgi işlem kaynağı kullanılmaz, ancak doğrulayıcılar düğümlerin bütünlüğünü korumak durumundadır. Algoritmanın ön plana çıkardığı kullanıcı kimliği ve itibar seviyesi, ağın düzgün işlemesi için kurallara uygun ve dürüst davranmayı teşvik eden bir mekanizma olarak düşünülebilir.

PoA algoritmasında şu üç koşul aranır:

  • Doğrulayıcıların zincir üzerinde resmi biçimde tanımlanması;
  • Organizasyon ile kurulan ilişki veya iyi itibar gibi temel özelliklere ek olarak belirli kriterleri karşılayabilme;
  • Ağ üzerinde blok oluşturmak ve doğrulamak için önceden tanımlanmış prosedürlere tam uyum.
Bu tür ağlar ayrıca, Ethereum veya Cardano gibi mevcuttaki açık blockchain ağlarında tercih edilen tasarım ve çalışma modellerini alıp kendine uyarlayabilir.