Want to know who you'll meet at The Capital? Find out here!

×
加密貨幣:   •  交易市場:   •  市值:   •  24小時交易量:   •  比特幣主導:  %
廣告
市值:   •  24小時交易量:   •  比特幣主導:  %  •  加密貨幣:   •  交易市場: 

Bleutrade Bleutrade

$27,467 USD
2.78 BTC

活躍市場

# 貨幣 配對 交易量(24小時) 價格 交易量 (%) 類別 手續費類型 更新時間
1 Bitcoin BTC/USDT $25,144 $9867.63 91.54% Spot Percentage 最近
2 Ethereum ETH/BTC $1,719 $210.83 6.26% Spot Percentage 最近
3 Niobium Coin NBC/BTC $393 $0.031173 1.43% Spot Percentage 最近
4 Litecoin LTC/BTC $197 $74.54 0.72% Spot Percentage 最近
5 Dash DASH/USDT $0 $89.49 0.00% Spot Percentage 最近

未經驗證的市場

# 配對 交易量(24小時) 價格 更新時間
1 BCH/USDT 0.69999867 302.6629595 最近
2 DASH/BTC 0.40738853 0.00947333 最近
3 ETH/USDT 2.76202556 211.08487 最近
4 LTC/USDT 0.28005 71.92873182 最近
5 NBC/USDT 4127.7112297 0.03155992 最近
6 NFXC/BTC 92071.9694391 1.6e-07 最近
7 XBANC/BTC 47179.8236551 7e-08 最近

可能已在交易所進行交易,但尚未經過 CoinMarketCap 驗證的市場。請使用申請表來幫助驗證新市場: https://coinmarketcap.com/request