FreiExchange FreiExchange

€68,362.86 EUR
1.48997175 BTC

Mercati attivi

RankMonetaPaioPrezzoVolume (24h)Volume (%)
Liquidity
CategoriaTipo di commissioneaggiornato
RankMoneta
RankMonetaPaioPrezzoVolume (24h)Volume (%)
Liquidity
CategoriaTipo di commissioneaggiornato
1
€0.1074
€14,182
20.74%
24
Spot
Percentage
Recentemente
2
€310.38
€12,884
18.85%
25
Spot
Percentage
Recentemente
3
€0.01056
€11,998
17.55%
12
Spot
Percentage
Recentemente
4
€0.4086
€10,273
15.03%
27
Spot
Percentage
Recentemente
5
€0.05139
€4,658
6.81%
14
Spot
Percentage
Recentemente
6
€0.2982
€3,090
4.52%
20
Spot
Percentage
Recentemente
7
€0.1867
€2,749
4.02%
14
Spot
Percentage
Recentemente
8
€0.39
€1,335
1.95%
19
Spot
Percentage
Recentemente
9
€0.1083
€1,298
1.90%
17
Spot
Percentage
Recentemente
10
€0.005506
€1,286
1.88%
8
Spot
Percentage
Recentemente
11
€75.71
€1,233
1.80%
13
Spot
Percentage
Recentemente
12
€0.01239
€887
1.30%
13
Spot
Percentage
Recentemente
13
€0.001376
€564
0.83%
6
Spot
Percentage
Recentemente
14
€0.0197
€400
0.59%
7
Spot
Percentage
Recentemente
15
€0.2524
€388
0.57%
21
Spot
Percentage
Recentemente
16
€0.004588
€339
0.50%
7
Spot
Percentage
Recentemente
17
€0.01147
€261
0.38%
4
Spot
Percentage
Recentemente
18
€0.1009
€222
0.32%
7
Spot
Percentage
Recentemente
19
€0.007341
€104
0.15%
7
Spot
Percentage
Recentemente
20
€0.009161
€89
0.13%
6
Spot
Percentage
Recentemente

Mercati non verificati

RankPaioPrezzoVolume (24h)aggiornato
RankPaio
RankPaioPrezzoVolume (24h)aggiornato
1
1e-8
Recentemente
2
2e-8
Recentemente
3
1e-8
Recentemente
4
1e-8
Recentemente
5
1e-8
Recentemente
6
9e-7
Recentemente
7
2e-8
Recentemente
8
0.000001
Recentemente
9
1e-7
Recentemente
10
1e-8
Recentemente
11
1e-8
Recentemente
12
0.000133
Recentemente
13
1.2e-7
Recentemente
14
0.000002
Recentemente
15
1.4e-7
Recentemente
16
1.8e-7
Recentemente
17
0.000076
Recentemente
18
2e-8
Recentemente
19
6e-8
Recentemente
20
1e-8
Recentemente
21
1.9e-7
Recentemente
22
1e-8
Recentemente
23
2e-8
Recentemente
24
0.00001
Recentemente
25
1e-8
Recentemente
26
1e-7
Recentemente
27
1e-8
Recentemente
28
0.00001601
Recentemente
29
1e-8
Recentemente
30
3e-8
Recentemente
31
5e-7
Recentemente
32
2.6e-7
Recentemente
33
0.00000171
Recentemente
34
1e-8
Recentemente
35
1e-8
Recentemente
36
0.00000135
Recentemente
37
0.00349995
Recentemente
38
0.000001
Recentemente
39
1e-8
Recentemente
40
3.4e-7
Recentemente
41
7.2e-7
Recentemente
42
3e-8
Recentemente
43
1e-8
Recentemente
44
1e-8
Recentemente
45
0.00000235
Recentemente
46
1.5e-7
Recentemente
47
2.1e-7
Recentemente
48
1e-8
Recentemente
49
1e-8
Recentemente
50
0.00001
Recentemente
51
0.0000011
Recentemente
52
0.00000175
Recentemente
53
0.0000029
Recentemente
54
3e-8
Recentemente
55
7.9e-7
Recentemente
56
1e-8
Recentemente
57
1e-8
Recentemente
58
1e-8
Recentemente
59
1e-7
Recentemente
60
7.6e-7
Recentemente
61
0.0000585
Recentemente
62
1.1e-7
Recentemente
63
0.00000229
Recentemente
64
0.00000457
Recentemente
65
2e-8
Recentemente
66
6e-8
Recentemente
67
2.6e-7
Recentemente
68
8.8e-7
Recentemente
69
4.1e-7
Recentemente
70
4e-7
Recentemente
71
0.0000165
Recentemente
72
6e-8
Recentemente
73
1.1e-7
Recentemente
74
3.1e-7
Recentemente
75
0.00000133
Recentemente
76
1e-8
Recentemente
77
1e-8
Recentemente
78
0.0000494
Recentemente
79
1e-7
Recentemente
80
1e-8
Recentemente
81
1e-7
Recentemente
82
2.3e-7
Recentemente
83
4e-8
Recentemente
84
1e-8
Recentemente
85
1.6e-7
Recentemente
86
3e-8
Recentemente
87
0.00008608
Recentemente
88
1e-8
Recentemente
89
2e-8
Recentemente
90
7.4e-7
Recentemente
91
3e-8
Recentemente
92
1e-8
Recentemente
93
6e-8
Recentemente
94
0.00001
Recentemente
95
0.00016013
Recentemente
96
0.00000598
Recentemente
97
4e-8
Recentemente
98
0.000025
Recentemente
99
7.8e-7
Recentemente
100
5e-8
Recentemente
101
2e-8
Recentemente
102
0.00785009
Recentemente
103
1.4e-7
Recentemente
104
0.00000247
Recentemente
105
0.00000189
Recentemente
106
1e-8
Recentemente
107
0.00025
Recentemente
108
4e-8
Recentemente
109
0.00599999
Recentemente
110
1.1e-7
Recentemente