MONKU

цена на Monku 
MONKU

BGN0.0001822  

3.70% (1d)

Диаграма Monku в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Monku
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 182,170
#6058
Обем (24 ч)
 

54.76%

BGN 3,403
#5539
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
1.87%
Самоотчетено циркулиращо предлагане
 
999,999,025 MONKU
100.00%
Общо предлагане
 
999,999,025 MONKU
макс. предлагане
 
999,999,025 MONKU
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 182,170
Конвертор от MONKU в BGN
MONKU
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.0001819
Високо
BGN0.0001923
Най-висока за всички времена
Apr 16, 2024 (a month ago)
BGN0.006501
-97.2%
Най-ниска за всички времена
May 01, 2024 (25 days ago)
BGN0.000136
+33.96%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение579x
7277th / 10.0K
Тагове


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Monku community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Monku пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Monku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Monku