UDS

цена на Undeads Games 
UDS

BGN2.66  

3.63% (1d)

Диаграма Undeads Games в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Undeads Games
Пазарна капитализация
 

3.63%

BGN 94,059,186
#533
Обем (24 ч)
 

32.62%

BGN 6,260,593
#627
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
6.66%
Циркулиращо предлагане
 
35,392,351 UDS
14.16%
Общо предлагане
 
250,000,000 UDS
макс. предлагане
 
250,000,000 UDS
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 664,403,346
Конвертор от UDS в BGN
UDS
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN2.46
Високо
BGN2.71
Най-висока за всички времена
Jul 15, 2024 (2 days ago)
BGN2.78
-4.26%
Най-ниска за всички времена
May 29, 2024 (2 months ago)
BGN0.2455
+982.47%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение32,133x
1046th / 10.0K
Тагове
GamingEthereum EcosystemПоказване на всички


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Undeads Games community

skeleton-white
 
 
 
 
 
 

Undeads Games пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Undeads Games

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undeads Games Token Unlocks 

Updated at Jul 17, 2024 07:32:30 PM
 
 
 
 
 
 

За Undeads Games