TAKI

цена на Taki Games 
TAKI

BGN0.02515  

0.76% (1d)

Диаграма Taki Games в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Taki Games
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 29,450,140
#4734
Обем (24 ч)
 

52.87%

BGN 25,295
#4114
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
0.09%
Самоотчетено циркулиращо предлагане
 
1,170,868,697 TAKI
Общо предлагане
 
3,000,000,000 TAKI
макс. предлагане
 
--
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 75,457,154
Конвертор от TAKI в BGN
TAKI
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.02493
Високо
BGN0.02561
Най-висока за всички времена
Apr 29, 2022 (2 years ago)
BGN0.2174
-88.43%
Най-ниска за всички времена
Dec 29, 2022 (2 years ago)
BGN0.008142
+208.91%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение6,655x
2925th / 10.0K


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Taki Games community

skeleton-white
 
 
 
 
 
 

Taki Games пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Taki Games

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Taki Games