WEN

цена на Wen 
WEN

BGN0.0003385  

1.06% (1d)

Диаграма Wen в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Wen
Пазарна капитализация
 

1.06%

BGN 246,349,186
#374
Обем (24 ч)
 

66.44%

BGN 46,178,594
#235
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
18.75%
Циркулиращо предлагане
 
727,716,951,329 WEN
100.00%
Общо предлагане
 
727,716,951,329 WEN
макс. предлагане
 
727,716,951,329 WEN
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 246,349,186
Конвертор от WEN в BGN
WEN
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.000317
Високо
BGN0.0003564
Най-висока за всички времена
Mar 27, 2024 (2 months ago)
BGN0.0009352
-63.8%
Най-ниска за всички времена
Jan 26, 2024 (4 months ago)
BGN0.00001416
+2291.14%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение59,649x
670th / 10.0K


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Wen community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Wen пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Wen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Wen

A community coin to give back and immortalize WEN culture.