RAY

цена на Raydium 
RAY

BGN3.41  

8.02% (1d)

Диаграма Raydium в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Raydium
Пазарна капитализация
 

8.02%

BGN 896,577,164
#143
Обем (24 ч)
 

32.74%

BGN 70,371,055
#195
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
7.85%
Обща заключена стойност (TVL)
 
BGN 1,779,982,916
Пазарна капитализация / TVL
 
0.50369987
Циркулиращо предлагане
 
262,832,101 RAY
47.36%
Общо предлагане
 
554,999,271 RAY
макс. предлагане
 
555,000,000 RAY
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 1,893,225,082
Конвертор от RAY в BGN
RAY
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN3.40
Високо
BGN3.73
Най-висока за всички времена
Sep 12, 2021 (3 years ago)
BGN30.49
-88.81%
Най-ниска за всички времена
Dec 29, 2022 (a year ago)
BGN0.2419
+1310.05%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение162,868x
346th / 10.0K
Тагове
Decentralized Exchange (DEX) TokenDeFiAMMПоказване на всички


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Raydium community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Raydium пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Raydium

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Raydium

What is Raydium?

Raydium is an automated market maker (AMM) and liquidity provider built on the Solana blockchain for the Serum decentralized exchange (DEX). Unlike any other AMMs, Raydium provides on-chain liquidity to a central limit orderbook meaning that funds deposited into Raydium are converted into limit orders which sit on Serum’s orderbooks. This gives Raydium LPs access to all of Serum’s order flow as well as their existing liquidity. RAY is the native utility token used for:

  • Staking to earn protocol fees
  • Staking to receive IDO allocations
  • Governance votes on protocol decisions

How many RAY tokens are in circulation?

Who are the founders of Raydium Protocol?

Where can I buy RAY?