HDV

цена на Hydraverse 
HDV

BGN0.0003928  

5.23% (1d)

Диаграма Hydraverse в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Hydraverse
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 8,723
#4827
Обем (24 ч)
 

0.79%

BGN 27,293
#4171
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
312.90%
Самоотчетено циркулиращо предлагане
 
22,208,111 HDV
Общо предлагане
 
500,000,000 HDV
макс. предлагане
 
--
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 0
Конвертор от HDV в BGN
HDV
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.0003705
Високо
BGN0.0004049
Най-висока за всички времена
Mar 10, 2022 (2 years ago)
BGN0.7725
-99.95%
Най-ниска за всички времена
Nov 24, 2022 (a year ago)
BGN0.0003091
+27.05%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение2,657x
4330th / 9.7K
Тагове
GamingPlay To EarnVBC Ventures PortfolioПоказване на всички


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Hydraverse community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Hydraverse пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Hydraverse

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Hydraverse

What is Hydraverse?

Hydraverse is a metaverse play-to-earn PVP dragon racing game that outpaces NFT games with high-advanced AR/VR features. Hydraverse ecosystem is such a perfect combination of traditional racing game and NFT gaming together with the most trending metaverse experience. In Hydraverse, players not only get the chance to have fun with unique gameplay experience but also be able to earn simultaneously by play-to-earn game model.

Who Are the Founders of Hydraverse?

What Makes Hydraverse Unique?

*The founding team includes the following individuals:*

*Metaverse*

*Unique gaming activities*

*3D NFT*

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ICO