EDU

цена на Open Campus 
EDU

BGN1.38  

7.60% (1d)

Диаграма Open Campus в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Open Campus
Пазарна капитализация
 

7.60%

BGN 376,876,168
#254
Обем (24 ч)
 

12.14%

BGN 24,070,190
#319
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
6.39%
Циркулиращо предлагане
 
272,187,500 EDU
27.22%
Общо предлагане
 
1,000,000,000 EDU
макс. предлагане
 
1,000,000,000 EDU
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 1,384,619,675
Конвертор от EDU в BGN
EDU
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN1.36
Високо
BGN1.52
Най-висока за всички времена
Apr 29, 2023 (10 months ago)
BGN3.05
-54.54%
Най-ниска за всички времена
Oct 20, 2023 (4 months ago)
BGN0.6786
+104.04%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение22,323x
1225th / 8.8K


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Open Campus community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Open Campus markets

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Open Campus

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Open Campus

The Open Campus Protocol is a decentralized solution for educators, content creators, parents, students, and co-publishers designed to address the major challenges in education today. Despite the critical role of educators in shaping the future generation, they are often undervalued and underpaid. Additionally, parents frequently lack control over their children's educational content.

At its core, the Open Campus Protocol is a community-driven initiative that harnesses the power of blockchain technology to create a fairer education system. By decentralizing the creation and distribution of educational content, the Open Campus Protocol empowers students to access more diverse educational content while providing educators with new opportunities to earn revenue and gain recognition for their contributions. The ultimate goal of the Open Campus Protocol is to revolutionize the US$5 trillion Education industry by returning control to educators and learners.

The Open Campus Protocol employs the $EDU token, a fungible token that powers the Open Campus Protocol. The $EDU token facilitates novel forms of collaboration, incentivizes high-quality content creation, and promotes the long-term growth of the protocol. Designed with educators and learners at the forefront, the Open Campus Protocol aims to foster a thriving, inclusive ecosystem through the $EDU token.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ICO