Bảng thuật ngữ

Khối lượng giao dịch

Easy

Khối lượng giao dịch đề cập đến tổng số cổ phần (hoặc token/coin) đã được trao đổi giữa người mua và người bán một tài sản nhất định trong giờ giao dịch của một ngày nhất định.

Khối lượng giao dịch là gì?

Khối lượng giao dịch tiền điện tử là thước đo tổng lượng tiền chảy vào và chảy ra khỏi thị trường tiền điện tử trong một khoảng thời gian nhất định. Khối lượng giao dịch kết hợp tất cả khối lượng trên các sàn giao dịch tập trung và các sàn giao dịch tập trung. Đây là thước đo chính được các nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng để đánh giá tâm lý thị trường và giúp xác định giá trị của một tài sản tiền điện tử cụ thể. Nó thường được báo cáo bằng USD nhưng cũng có thể được báo cáo bằng BTC hoặc các loại tiền tệ khác.
Khối lượng có thể cho thấy hướng và chuyển động của tiền điện tử cũng như dự đoán về giá và nhu cầu trong tương lai. Mục khối lượng trong 24 giờ ở đầu trang web CoinMarketCap hiển thị tổng giá trị tiền điện tử được giao dịch trong 24 giờ qua.

Tại sao khối lượng giao dịch lại quan trọng?

Khối lượng là một chỉ số cực kỳ quan trọng để các nhà giao dịch xác định khả năng sinh lời trong tương lai của tiền điện tử. Nó cũng giúp các sàn giao dịch kiếm tiền bằng cách tính phí đối với các giao dịch tiền điện tử được cung cấp trên nền tảng của họ.

Khối lượng giao dịch tiền điện tử lớn hơn sẽ dẫn đến giá tiền điện tử hợp lý và loại bỏ khả năng định giá bị bóp méo. Khối lượng giao dịch tiền điện tử thấp sẽ báo hiệu giao dịch không hiệu quả hoặc thấp, do giá chào bán (giá ask) của người bán không đáp ứng được giá mua (giá bid) của người mua tiềm năng.

Sự khác biệt giữa Khối lượng giao dịch và Thanh khoản là gì?

Khối lượng tiền điện tử tương tự như khái niệm thanh khoản, nhưng chúng không giống nhau. Khối lượng là tổng số giao dịch thực tế đang diễn ra. Trong khi đó, thanh khoản là số tiền có sẵn để giao dịch ở bất kỳ mức giá nào.

Thông thường, khối lượng giao dịch tiền điện tử càng cao thì thị trường tiền điện tử sẽ càng có tính thanh khoản cao.

Tuy nhiên, các sàn giao dịch khối lượng tiền điện tử thấp tạo ra cơ hội chênh lệch giá lớn cho các nhà đầu tư. Một số loại tiền tệ có thể được mua với giá rất thấp và được bán với giá cao ở nơi khác. Điều này thường xảy ra nếu coin hoặc token không có nhu cầu cao hoặc có điều gì đó không ổn với các tính năng hoạt động của sàn giao dịch.

Có những chỉ số khối lượng giao dịch tiền điện tử phổ biến nào?

  • Đường trung bình động của Khối lượng (MAV): Giúp xác định xu hướng chung của khối lượng giao dịch.
  • Giá trung bình theo khối lượng (VWAP): Đo lường giá trung bình của chứng khoán dựa trên khối lượng giao dịch.
  • Bộ dao động dựa trên khối lượng: Đo lường những thay đổi về khối lượng giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Các ví dụ bao gồm Khối lượng trên số dư (OBV) và Dòng tiền Chaikin (CMF).
  • Chỉ báo tích lũy/phân phối: So sánh giá đóng cửa của chứng khoán với phạm vi giao dịch của nó trong một khoảng thời gian nhất định.
  • Thanh khối lượng: Hiển thị khối lượng hoạt động giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định.

Khối lượng giao dịch ảnh hưởng đến giá tiền điện tử như thế nào?

Khối lượng giao dịch là một trong những chỉ báo quan trọng nhất về biến động giá tiền điện tử. Khi khối lượng giao dịch tăng lên, giá của tiền điện tử có xu hướng tăng lên. Điều này là do nhiều người đang mua và bán tiền điện tử, tạo ra nhu cầu cao hơn và đẩy giá lên cao. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là khối lượng giao dịch cao hơn không nhất thiết có nghĩa là giá của tiền điện tử sẽ tăng lên. Nó cũng có thể chỉ ra sự đầu cơ và thao túng thị trường.