Bảng thuật ngữ

Segregated Witness (SegWit)

Hard

Đây là một đề xuất cải tiến Bitcoin (BIP) nhằm khắc phục tính linh hoạt của giao dịch trên Bitcoin.

Segregated Witness (SegWit) là gì?

Segwit là một bản nâng cấp soft fork (nhánh mềm) cho mạng Bitcoin, phần lớn nhằm giảm thiểu các vấn đề về khả năng mở rộng bằng cách tăng giới hạn kích thước khối trên blockchain của nó. SegWit hoạt động bằng cách loại bỏ dữ liệu chữ ký và giảm kích thước của các giao dịch, cho phép nhiều giao dịch hơn được đưa vào cùng một khối.

SegWit đã được kích hoạt vào tháng 8/2017 sau khi được nhà phát triển Bitcoin Peter Wiulle đưa ra trong hội nghị Scaling Bitcoin vào năm 2015. Nghĩa đen của nó là "tách biệt chữ ký giao dịch" và bản cập nhật được triển khai đã tạo ra ý tưởng về UASF, có nghĩa là soft fork người dùng kích hoạt.

Lý do triển khai SegWit rất đơn giản. Blockchain Bitcoin rất chậm theo tiêu chuẩn hiện đại, chỉ xử lý được 7 giao dịch mỗi giây (TPS). Khi giá Bitcoin tăng vọt, hoạt động giao dịch trên mạng tăng lên, gây tắc nghẽn mạng, phí cao hơn và thời gian xác nhận xử lý rất lâu.

Để tăng tốc độ xác nhận, SegWit sửa đổi cơ chế để không bao gồm chữ ký, và cơ chế này chiếm 60% giao dịch.

Do giao dịch Bitcoin có chứa đầu vào và đầu ra, trong khi đầu vào là địa chỉ của người gửi và đầu ra là địa chỉ người nhận, chữ ký số được đưa vào để xác minh khả năng thanh toán của tài khoản. SegWit xóa chữ ký khỏi đầu vào và di chuyển nó đến cuối giao dịch.

Nó cũng cung cấp một bản sửa lỗi bảo mật, vì ID giao dịch đầu vào có thể được sửa đổi để nhận Bitcoin một cách gian lận từ người gửi. Vì chữ ký về cơ bản được di chuyển đến cuối giao dịch, nên không thể giả mạo danh tính giao dịch.

Một đề xuất khác về SegWit có tên là SegWit2x nhằm mục đích không chỉ thay đổi lô giao dịch mà còn tăng kích thước khối của Bitcoin từ 1MB lên 2MB. Tuy nhiên, vì SegWit2x yêu cầu một hard fork và là một thay đổi cơ bản hơn đối với giao thức Bitcoin, cộng đồng nhà phát triển không thể đạt được sự đồng thuận và cuối cùng đề xuất đã bị hủy bỏ.