Bảng thuật ngữ

Địa chỉ công khai

Easy

Địa chỉ công khai là hàm băm mật mã của khóa công khai, cho phép người dùng sử dụng nó làm địa chỉ để yêu cầu thanh toán.

Địa chỉ công khai là gì?

Địa chỉ công khai là hàm băm mật mã của khóa công khai, cho phép người dùng sử dụng địa chỉ đó làm địa chỉ để yêu cầu thanh toán. Địa chỉ công khai được tạo miễn phí vì chúng thực tế là nguồn cung không giới hạn. Người dùng tiền điện tử có xu hướng bảo mật mạnh mẽ sẽ tận dụng lợi thế này bằng cách thường xuyên sử dụng các địa chỉ mới để nhận BTC hoặc ETH.
Địa chỉ công khai được kết hợp với khóa riêng được sử dụng để truy cập tiền điện tử. Địa chỉ công khai và khóa riêng tư rất quan trọng để bảo mật tiền điện tử của bạn. Khóa riêng tư không bao giờ được tiết lộ vì đó là quyền truy cập vào địa chỉ công khai. Khóa riêng tư bị xâm phạm có nghĩa là người dùng có thể mất tất cả tiền điện tử của họ. Địa chỉ công khai có thể được coi là hộp thư nơi mọi người có thể gửi tiền điện tử. Nhưng chỉ có chủ sở hữu của khóa riêng tư mới có thể mở hộp thư để truy cập vào tiền điện tử chứa trong đó.

Địa chỉ công khai trông như thế nào?

Địa chỉ công khai khác nhau đối với các blockchain khác nhau, nhưng chúng luôn được tạo thành từ một chuỗi gồm các chữ số và chữ cái. Ví dụ: địa chỉ công khai cho Bitcoin sẽ là:

1CVmtcWSifU1gBa7anH2jjSaT2AqScADtt

Một địa chỉ công khai cho Ethereum có thể trông như thế này:

0x17502293eBA2433e6952e75f4b80D23c0d519AE1

Vì địa chỉ công khai không dễ đọc đối với con người, nên ví cũng cung cấp mã QR để quét. Điều này tạo điều kiện truy cập vào các địa chỉ công khai và giảm thiểu nguy cơ sử dụng nhầm địa chỉ.

Ai đó có thể đánh cắp tiền điện tử bằng địa chỉ công khai không?

Không. Tiền điện tử không thể bị đánh cắp chỉ từ các địa chỉ công khai. Nếu khóa riêng tư tương ứng với địa chỉ công khai bị xâm phạm, thì tiền điện tử có thể bị đánh cắp.

Làm cách nào để tìm địa chỉ công khai của tôi?

Địa chỉ công khai của ví tiền điện tử được hiển thị trong ví. Để tìm địa chỉ của bạn, chỉ cần đăng nhập vào ví và tìm kiếm nó (địa chỉ này sẽ được hiển thị gần tên tài khoản của bạn).