Bảng thuật ngữ

Giao thức

Easy

Tập hợp các quy tắc xác định các tương tác trên mạng, thường liên quan đến sự đồng thuận, xác thực giao dịch và sự tham gia của mạng trên blockchain.

Giao thức là gì?

Giao thức là một tập hợp các quy tắc cho phép dữ liệu được chia sẻ giữa các máy tính. Các giao thức tiền điện tử sẽ xác định một cấu trúc là nền tảng của các mạng blockchain. Ví dụ: blockchain Bitcoin là một giao thức do Satoshi Nakamoto tạo ra, cho phép gửi thanh toán theo cách P2P mà không cần trung gian. Blockchain hoạt động như một sổ cái phân tán ghi lại các giao dịch và được bảo mật bởi sức mạnh tính toán kết hợp của mạng.

Có những giao thức tiền điện tử chính nào?

Các giao thức tiền điện tử là nền tảng của sự đổi mới mà đó chính là tiền điện tử. Chúng kích hoạt chức năng phi tập trung của một số dịch vụ mà không cần cơ quan trung ương điều phối chức năng của giao thức. Ví dụ: giao thức Bitcoin là giao thức đầu tiên tạo ra các khoản thanh toán ngang hàng kỹ thuật số được hỗ trợ có thể kiểm chứng bằng sức mạnh tính toán. Đây là cơ chế đồng thuận bằng chứng công việc đã giải quyết vấn đề chi tiêu gấp đôi.
Blockchain Ethereum là một giao thức đã tạo ra các hợp đồng thông minh, là các chức năng xác định hoạt động như các khối xây dựng để tạo ra các hệ thống phức tạp hơn. Chẳng hạn, các hợp đồng thông minh cho phép Ethereum tái tạo các dịch vụ của các tổ chức tài chính hoàn toàn bằng mã. Dịch vụ này được gọi là tài chính phi tập trung (DeFi) và có thể thực hiện được nhờ sự phát triển của giao thức Ethereum.
Các giao thức khác đã được tạo kể từ đó sẽ cung cấp các trường hợp sử dụng khác nhau, như hoán đổi tokenđặt cọc, giao dịch ký quỹ, cho vay, cung cấp thanh khoản và các chức năng khác.

Giao thức tiền điện tử kiếm tiền như thế nào?

Các giao thức tiền điện tử thường cung cấp dịch vụ thay thế dịch vụ tập trung bằng phiên bản phi tập trung chạy hoàn toàn dựa trên hợp đồng thông minh. Ví dụ: các trường hợp sử dụng giao thức tiền điện tử quan trọng là:

Giao thức tiền điện tử sẽ tính phí dựa trên dịch vụ mà nó cung cấp, thường là một phần rất nhỏ trong khối lượng giao dịch. Giao thức chỉ có một vài thành viên trong nhóm vận hành và phần lớn là mã tự động trong các hợp đồng thông minh.