Bảng thuật ngữ

Vốn hóa thị trường/Giá trị vốn hóa thị trường/MCAP

Moderate

Tổng vốn hóa của giá tiền điện tử. Dưới đây là một trong những cách để xếp hạng quy mô tương đối của tiền điện tử. *xem Nguồn cung Lưu hành.

Vốn hóa thị trường/Giá trị vốn hóa thị trường/MCAP là gì?

Vốn hóa thị trường của tiền điện tử là tổng giá trị thị trường của một loại tiền điện tử. Nó được tính bằng cách nhân tổng nguồn cung của coin hoặc token với giá thị trường hiện tại của từng coin hoặc token riêng lẻ.

Vốn hóa thị trường là thước đo chính được sử dụng để đo quy mô và giá trị của tiền điện tử và được các nhà đầu tư sử dụng để đánh giá mức độ hấp dẫn của một loại coin hoặc token cụ thể. Nó cũng là một công cụ hữu ích để so sánh các loại tiền điện tử khác nhau và xác định loại tiền điện tử nào có giá trị nhất.

Tại sao vốn hóa thị trường lại quan trọng trong tiền điện tử?

Vốn hóa thị trường rất quan trọng trong tiền điện tử vì nó cho các nhà đầu tư biết giá trị của toàn bộ thị trường. Nó cũng được sử dụng để đo tính thanh khoản và giá trị tổng thể của một loại tiền điện tử. Bằng cách theo dõi vốn hóa thị trường, nhà đầu tư có thể xác định liệu tiền điện tử có bị định giá thấp hay định giá quá cao hay không và xác định xem đầu tư vào loại tiền điện tử đó có phải là một quyết định sáng suốt hay không. Ngoài ra, vốn hóa thị trường được sử dụng để so sánh quy mô tương đối của các loại tiền điện tử khác nhau.

Có những loại vốn hóa thị trường nào?

Có một số loại vốn hóa thị trường trong tiền điện tử:

  • Tiền điện tử có vốn hóa lớn: Đây là những loại tiền điện tử lớn nhất và lâu năm nhất, thường có vốn hóa thị trường từ 10 tỷ USD trở lên. Ví dụ như Bitcoin và Ethereum.
  • Tiền điện tử có vốn hóa trung bình: Tiền điện tử có vốn hóa trung bình là những loại tiền điện tử có vốn hóa thị trường trong khoảng từ 1 tỷ đô la đến 10 tỷ đô la.
  • Tiền điện tử vốn hóa nhỏ: đây là những loại tiền điện tử nhỏ nhất và mới nhất, có vốn hóa thị trường dưới 1 tỷ USD.
  • Tiền điện tử có vốn hóa siêu nhỏ: Tiền điện tử có vốn hóa siêu nhỏ là những loại tiền điện tử có vốn hóa thị trường dưới 100 triệu USD.