Bảng thuật ngữ

Khai thác theo nhóm

Moderate

Trái ngược với khai thác một mình, khai thác theo nhóm là khi có nhiều người cùng nhau khai thác.

Khai thác theo nhóm

Khai thác theo nhóm đề cập đến việc nhiều người hoặc thực thể tập hợp các tài nguyên máy tính của họ để khai thác cùng nhau. Những thợ đào làm điều này để khai thác có lợi nhuận nhiều hơn, chia sẻ phần thưởng nhận được và giảm thiểu rủi ro bảo mật. Trong khai thác theo nhóm, mọi người tập hợp sức mạnh xử lý của họ (được biểu thị bằng tốc độ băm) và chia sẻ phần thưởng khối bất cứ khi nào nhóm khai thác sẽ khai thác thành công một khối. Phần thưởng của một thành viên khai thác nhóm sẽ dựa trên sức mạnh xử lý được đóng góp của họ so với những thợ đào khác trong nhóm.
Giải câu đố khai thác trước các thợ đào khác trên thế giới giống như trúng xổ số mini. May mắn là, khai thác theo nhóm sẽ đảm bảo rằng tất cả thợ đào có thể nhận được phần thưởng có thể xác định liên tục.

Có nhiều nhóm khác nhau cho các loại tiền điện tử khác nhau, với các tỷ lệ nhận thưởng khác nhau, vì những người quản lý nhóm cũng lấy một tỷ lệ phần trăm nhất định của các loại tiền điện tử được khai thác để duy trì nhóm.

Chúng cũng được phân loại theo loại phần thưởng (tần suất và tính chất), theo việc chúng có giữ phí giao dịch và chỉ phân phối phần thưởng khối hay không hoặc liệu chúng có cho phép khai thác hợp nhất mà trong đó hai loại tiền điện tử có loại băm tương tự có thể được khai thác đồng thời để có lợi nhuận cao hơn hay không.

Lợi ích của khai thác theo nhóm

Khả năng sinh lời tăng

Bằng cách tổng hợp tài nguyên, các thợ đào trong một nhóm có thể tăng cơ hội khai thác thành công một khối giao dịch, dẫn đến phần thưởng lớn hơn. Điều này đặc biệt có lợi cho những thợ đào không thể khai thác bằng phần cứng mạnh mẽ, vì ngay cả với tài nguyên nhỏ hơn, họ vẫn có thể tạo ra lợi nhuận.

Thu nhập ổn định hơn

Những thợ đào có thể phân tán rủi ro của họ trên một số lượng lớn hơn các khối. Do đó, ngay cả khi phần cứng của một thợ đào không tạo được khối, thì những thợ đào khác trong nhóm vẫn có thể tạo thu nhập. Điều này cho phép thu nhập ổn định và đáng tin cậy hơn.

Rào cản gia nhập thấp hơn

Để tham gia nhóm khai thác, thợ đào không cần phải có phần cứng đắt tiền. Miễn là thợ đào có quyền truy cập internet và có thể tải xuống phần mềm cần thiết, họ có thể tham gia nhóm khai thác. Điều này giúp các thợ đào mới có thể bắt đầu khai thác dễ dàng hơn vì họ không cần đầu tư vào thiết bị đắt tiền để tạo doanh thu.

Tăng tính hiệu quả

Thợ đào có thể giải các phương trình phức tạp và tạo các khối mới nhanh hơn, dẫn đến hiệu quả được cải thiện, vì thợ đào có thể tạo ra nhiều khối hơn trong thời gian ngắn hơn.

Nhược điểm của khai thác theo nhóm

Lợi nhuận thấp hơn

Một trong những nhược điểm chính của khai thác theo nhóm là lợi nhuận thường thấp hơn so với khai thác một mình. Điều này là do tỷ lệ băm kết hợp của nhóm sẽ cạnh tranh hiệu quả với tất cả thợ đào khác, chứ không phải với các thợ đào riêng lẻ trong nhóm. Do đó, phần thưởng sẽ được chia sẻ cho các thành viên nhóm và thường thấp hơn nhiều so với những gì một thợ đào đơn lẻ có thể kiếm được.

Phân phối phần thưởng không đồng đều

Một nhược điểm khác của khai thác theo nhóm là phần thưởng không phải lúc nào cũng được phân phối công bằng giữa các thành viên. Một số nhóm sử dụng một hệ thống mà trong đó các thành viên được trả tiền dựa trên số lượng cổ phần mà họ đã đóng góp. Điều này có thể dẫn đến việc những thợ đào lớn hơn sẽ nhận được nhiều phần thưởng hơn những thợ đào nhỏ hơn, ngay cả khi những thợ đào nhỏ hơn đã đóng góp nhiều công việc hơn.

Bảo mật

Các nhóm khai thác cũng có thể dễ bị tấn công bởi hành vi nguy hiểm từ các thợ đào. Nếu một thợ đào có thể kiểm soát hơn 50% tỷ lệ băm trong nhóm thì họ có thể thao túng phần thưởng khối hoặc thậm chí chi tiêu gấp đôi số tiền. Đây được gọi là tấn công 51% và là một rủi ro bảo mật lớn.

Các khoản phí khác

Một số nhóm khai thác tính phí cho các dịch vụ của họ, điều này có thể làm giảm thêm lợi nhuận.

Tính tập trung hóa

Cuối cùng, khai thác theo nhóm có thể dẫn đến việc tập trung hóa mạng, vì nhiều thợ đào tham gia cùng một nhóm và đóng góp cho cùng một phần thưởng.