Bảng thuật ngữ

Nhánh (Blockchain)

Moderate

Các nhánh (fork) hay phân tách chuỗi (chain split) sẽ tạo ra một phiên bản thay thế của blockchain để hai blockchain chạy đồng thời.

Nhánh (Blockchain) là gì?

Khi có các thay đổi được thực hiện đối với công nghệ blockchain, chúng được gọi là "nhánh (fork)".

Một fork xảy ra khi có sự phân chia trong mạng blockchain, khiến blockchain có hai phiên bản khác nhau. Với mạng blockchain là nguồn mở, bất kỳ ai cũng có thể đóng góp vào các cải tiến và các thay đổi trong mã, điều này thường dẫn đến các bản cập nhật blockchain. Cũng có những lúc các nhánh (fork) có thể được tiến hành để kích hoạt các tính năng mới cho blockchain, để loại bỏ lỗi hoặc để giải quyết các tác động của vụ hack lớn - như chúng ta đã thấy với Ethereum.

Một lý do khác khiến fork có thể xảy ra là khi các bản cập nhật phần mềm của thợ đào không khớp với nhau. Nếu điều này xảy ra, cộng đồng khai thác phải quyết định blockchain nên đi theo con đường nào. Nếu không thể đưa ra quyết định hoặc bản thân cộng đồng không thể đồng ý, hai phiên bản khác nhau của blockchain sẽ tồn tại.

Các giới hạn mà blockchain sẽ thay đổi phụ thuộc vào việc nhánh cứng (hard fork) hay nhánh mềm (soft fork) diễn ra.

Nhánh mềm là việc bổ sung một quy tắc mới vào giao thức, quy tắc này vẫn tương thích với các quy tắc cũ hơn và là tương thích ngược. Điều này có nghĩa là các node được nâng cấp vẫn có thể giao tiếp với các node không được nâng cấp. Nói cách khác, các khối mới sẽ vẫn được các node cũ công nhận là hợp lệ, do đó, ít có sự thay đổi đáng kể.

Nhánh cứng là một thay đổi căn bản trong giao thức mạng có thể tạo ra các loại tiền kỹ thuật số mới, chẳng hạn như khi blockchain tách thành hai, dẫn đến việc tạo ra Bitcoin Cash.

Nhánh cứng sẽ xảy ra khi có một thay đổi vĩnh viễn diễn ra trong mạng blockchain. Thay đổi này không tương thích ngược, có nghĩa là tất cả các node hoặc người dùng sẽ cần nâng cấp lên phiên bản mới của phần mềm vì phiên bản cũ hơn sẽ không hoạt động nữa. Phiên bản mới sẽ tạo ra các giao dịch và khối của riêng nó. Về cơ bản, đó là một blockchain hoàn toàn mới.