Cách sử dụng danh mục đầu tư CoinMarketCap
Feature Explorer

Cách sử dụng danh mục đầu tư CoinMarketCap

7m"
2 years ago

Danh mục đầu tư CoinMarketCap cho phép bạn lưu trữ tất cả thông tin về tài sản tiền điện tử của bạn ở một nơi.

Cách sử dụng danh mục đầu tư CoinMarketCap

Mục lục

Danh mục đầu tư CMC là gì?

Danh mục đầu tư CoinMarketCap là nơi để theo dõi tất cả các khoản nắm giữ tiền điện tử của bạn.

Nếu bạn có một số khoản đầu tư tiền điện tử, có thể bạn đã mua chúng từ một số nguồn: có lẽ bạn đã mua BTC từ Coinbase, mua BNB từ Binance và sau đó có thể mua nhiều đồng tiền hoặc mã thông báo khác từ các sàn giao dịch khác nhau.

Luôn luôn khó khăn để theo dõi tất cả các đồng tiền hoặc token bạn có khi chúng ở khắp nơi, hoặc đơn giản là bạn không thể nhớ mình sở hữu bao nhiêu và bạn đặt chúng ở đâu!

Việc mất quyền kiểm soát đối với các khoản đầu tư tiền điện tử của bạn có thể dẫn đến thua lỗ không mong muốn hoặc bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để bán tiền điện tử của bạn. Vì vậy, một công cụ tốt để giúp bạn dọn dẹp đống lộn xộn này là rất quan trọng.

Ngoài ra, kể từ tháng 7 năm 2021, người dùng CoinMarketCap trên máy tính xách tay của họ hiện có thể tạo nhiều danh mục đầu tư để theo dõi các đồng tiền khác nhau!

CoinMarketCap đã tạo công cụ Danh mục đầu tư cho phép bạn nhập hồ sơ đầu tư tiền điện tử của mình, tương tự như việc cung cấp cho bạn một công cụ kế toán tốt để giữ tất cả các khoản đầu tư của bạn ở một nơi — nhưng tốt hơn, vì chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu CMC và phương pháp để giúp bạn phân tích giá trị đầu tư, lãi và lỗ!

Mặc dù chúng tôi cho phép bạn nhập tất cả các chi tiết giao dịch trên tính năng danh mục đầu tư, hãy nhớ rằng chúng tôi KHÔNG thu bất kỳ khoản tiền nào của bạn, vì vậy bạn sẽ không nên chuyển bất kỳ khoản tiền nào vào CoinMarketCap. Chúng tôi chỉ lưu giữ những hồ sơ này và thực hiện phân tích cho bạn. Đừng lo lắng, chúng tôi không hề đụng đến tiền của bạn!

Join us in showcasing the cryptocurrency revolution, one newsletter at a time. Subscribe now to get daily news and market updates right to your inbox, along with our millions of other subscribers (that’s right, millions love us!) — what are you waiting for?

Cách sử dụng Danh mục đầu tư CMC

Trước khi sử dụng Danh mục đầu tư trên trang web của chúng tôi, vì chúng tôi cần biết dữ liệu nào thuộc về bạn, bạn cần có tài khoản CMC và đăng nhập. Nếu bạn chưa có tài khoản với chúng tôi, chỉ cần truy cập trang đăng ký và làm theo hướng dẫn để tạo tài khoản mới. Nếu bạn đã có tài khoản CMC, vui lòng truy cập trang đăng nhập và nhập email và mật khẩu của bạn.

Sau khi bạn đã đăng nhập, hãy tìm “Danh mục đầu tư” trên thanh điều hướng. Bạn có thể bắt đầu tạo danh mục đầu tư của mình bằng cách nhấp vào “Tạo danh mục đầu tư của bạn”.

Từ đây, hãy chọn đồng tiền hoặc token mà bạn muốn thêm vào danh mục đầu tư của mình trước:

Các bước tạo danh mục CMC

Bước một: Thêm giao dịch “mua” hoặc giao dịch “chuyển vào”

Bạn phải nạp tiền vào trước khi bắt đầu đầu tư. Nếu bạn đã mua một số tiền điện tử ở bước đầu tiên, hãy nhập giao dịch “mua” từ phương thức này. Bạn có thể nhập số lượng tiền bạn đã mua, giá mỗi đồng khi bạn mua, ngày và giờ mua, phí liên quan đến giao dịch và ghi chú cho giao dịch này.

Chúng tôi tự động điền giá vào thời điểm bạn nhập phương thức này, nhưng bạn vẫn có thể thay đổi giá cho phù hợp. Khả năng thêm ghi chú cũng có thể là một công cụ rất mạnh để sử dụng, vì bạn có thể ghi lại bạn đã mua tiền điện tử từ sàn giao dịch nào, vì vậy trong tương lai bạn muốn bán, bạn sẽ biết phải đi đến đâu!

Bạn cũng có thể nhập giao dịch "Chuyển nhượng" từ tab "Chuyển nhượng", cho biết các khoản tiền được chuyển đến làm quà tặng từ bạn bè hoặc gia đình của bạn, tiền lương từ sếp của bạn hoặc vì bất kỳ lý do nào khác. Tương tự ở đây, hãy nhập số tiền bạn nhận được và bạn cũng có thể thay đổi thời gian nhận, phí và bất kỳ ghi chú nào có thể giúp bạn ghi nhớ giao dịch này!

Tóm tắt nhanh về ý nghĩa của ba tab:

  • Mua: bất kỳ giao dịch nào cho thấy bạn đang mua một lượng tài sản nhất định.

  • Bán: bất kỳ giao dịch nào cho thấy bạn đang bán một lượng tài sản nhất định.

  • Chuyển nhượng: chuyển nhượng một số tài sản hoặc chuyển nhượng tài sản của bạn vì một số lý do. Hành động này sẽ không liên quan đến bất kỳ giá trị ban đầu nào mà bạn cần nhập.

Bước hai: Điều hướng đến trang danh mục đầu tư chính

Bây giờ bạn đã hoàn thành bước đầu tiên của việc tạo danh mục đầu tư của riêng mình! Bạn sẽ được dẫn đến trang chính của Danh mục đầu tư. Giả sử chúng ta đã mua thêm 0,01 BTC với giá 51.000 USD và mua vào 17/02/2021.

Ở đây bạn có thể thấy:

  • Số dư hiện tại của bạn, biểu đồ và tóm tắt:

Số dư hiện tại đang sử dụng số tiền nắm giữ tài sản hiện tại của bạn X giá hiện tại để tính toán. Nó cũng hiển thị số dư thay đổi trong 24h và% thay đổi trong 24h. Cùng với số dư hiện tại, bạn cũng có thể xem biểu đồ đường hiển thị giá trị số dư thay đổi theo thời gian và chúng tôi cung cấp một số khung thời gian mà bạn có thể sử dụng.

Nếu bạn cũng muốn kiểm tra thành phần các khoản đầu tư của mình trên các đồng tiền khác nhau, hãy kiểm tra tab "Phân bổ" trên phần tóm tắt này.

Giả sử rằng tôi cũng đã mua một số Ethereum với giá 593 USD Mỹ vào 02/12/2020. Bây giờ, số dư của tôi bao gồm 79,24% Bitcoin và 20,76% Ethereum. Những giá trị này cũng sử dụng giá hiện tại, vì vậy nếu giá BTC tăng cao hơn, nó cũng có thể chiếm một tỷ lệ phần trăm cao hơn!

Gợi ý! Khi bạn thêm bất kỳ giao dịch mới nào hoặc chỉnh sửa bất kỳ giao dịch hiện có nào, cả biểu đồ đường và biểu đồ phân bổ sẽ cần một khoảng thời gian để tính toán lại số dư lịch sử cho bạn. Vui lòng đồng ý với chúng tôi và cho hệ thống của chúng tôi một chút thời gian để tìm ra kết quả mới cho bạn!

Bạn cũng có thể kiểm tra thống kê tóm tắt về khoản đầu tư của mình từ tab "Thống kê". Tại đây, chúng tôi hiển thị cho bạn tổng lợi nhuận/thua lỗ của tài sản tiền điện tử của bạn cùng với P&L% (tỷ lệ phần trăm lãi và lỗ) kể từ khi bạn mua hàng. Bạn cũng có thể tìm đồng tiền đang hoạt động tốt nhất và đồng tiền kém nhất trong số các đồng tiền mình sở hữu và xem P&L + P&L % riêng lẻ của các đồng tiền này.

Tò mò về những gì biểu tượng này đang làm?

‍Đây là chế độ bảo mật, trong đó bạn có thể ẩn các giá trị quan trọng nhất như tổng số dư hoặc tài sản riêng lẻ. Khi bạn nhấp lại vào biểu tượng, nó sẽ mở chế độ bảo mật và hiển thị cho bạn tất cả dữ liệu có sẵn.

Danh sách nắm giữ tài sản của bạn:

Ở phía bên phải của trang này, bạn sẽ tìm thấy danh sách tất cả các đồng tiền/token mà bạn đã thêm vào danh mục đầu tư này cùng với một số dữ liệu.

Tại đây, bạn có thể xem giá hiện tại của tài sản đó,% thay đổi giá trong 24 giờ, tổng giá trị hiện tại của bạn theo đơn vị tiền tệ và đơn vị tiền tệ gốc của bạn cũng như lãi và lỗ của mỗi tài sản với% P&L. Ngoài ra còn có một số hành động bạn có thể thực hiện. Bạn có thể thêm các giao dịch mới từ biểu tượng “+“ ở bên phải hoặc nhấp vào “...” để xem chi tiết giao dịch hoặc xóa toàn bộ tài sản khỏi danh mục đầu tư của bạn.

Bằng cách nhấp vào tên đồng tiền, nó sẽ đưa bạn đến trang chi tiết tiền điện tử của chúng tôi, nơi bạn có thể xem chi tiết về đồng tiền hoặc bằng cách nhấp vào các mục dữ liệu khác cũng đưa bạn đến trang chi tiết giao dịch.

Bạn muốn thêm tài sản mới hoặc bản ghi giao dịch mới? Chỉ cần nhấp vào nút “+ Thêm mới” và làm theo các bước tương tự được đề cập ở trên!

Chi tiết giao dịch tài sản:

Nhấp vào dòng của một nội dung, ví dụ: Trong trường hợp này là Bitcoin, sẽ đưa bạn đến trang hiển thị chi tiết giao dịch.

Tại đây, bạn sẽ thấy số dư Bitcoin dựa trên giá hiện tại, thay đổi trong 24h% và tổng P &L hoặc bạn có thể xem danh sách các giao dịch mà bạn đã nhập cho Bitcoin. Trang này cũng cho phép bạn chỉnh sửa chi tiết giao dịch hoặc xóa bất kỳ giao dịch không mong muốn nào.

Bạn cũng có thể sử dụng chế độ riêng tư tại đây bằng cách nhấp vào biểu tượng con mắt!

Bạn có thể tải ứng dụng CoinMarketCap cho iOS hoặc cho Android không? Tin tốt đây! Giờ đây, bạn có thể xem chính xác cùng một dữ liệu trên cả hai nền tảng khi bạn đăng nhập vào cùng một tài khoản! Bạn không chỉ có thể theo dõi và quản lý các khoản đầu tư của mình từ trang web của chúng tôi, bạn cũng có thể làm điều tương tự từ ứng dụng dành cho thiết bị di động! Dữ liệu sẽ được đồng bộ hóa hoàn toàn trên nền tảng, vì vậy đừng lo lắng rằng bạn sẽ bỏ lỡ bất kỳ điều gì khi bạn đang di chuyển.

Cách tạo nhiều danh mục đầu tư

Bạn có thể tạo nhiều danh mục đầu tư trên trang web CoinMarketCap trên máy tính để bàn (sắp ra mắt trên thiết bị di động!). Khi bạn điều hướng đến trang danh mục đầu tư, bạn sẽ thấy một hộp có các danh mục đầu tư của bạn trong đó. Nhấp vào “tạo danh mục đầu tư” để thêm danh mục đầu tư mới vào tài khoản của bạn — thật dễ dàng.

Danh mục đầu tư và Danh sách theo dõi

Bạn có thể biết rằng chúng tôi không chỉ cung cấp tính năng Danh mục đầu tư của mình mà còn có một tính năng khác được gọi là Danh sách theo dõi. Chúng nghe có vẻ giống nhau và bạn có thể thắc mắc tại sao chúng tôi lại bận tâm đến việc tách biệt hai tính năng này.

Các khái niệm về Danh mục đầu tư và Danh sách theo dõi, theo quan điểm của CoinMarketCap, hoàn toàn khác nhau. Danh mục đầu tư giúp bạn quản lý và theo dõi tất cả tài sản đã đầu tư của mình ở một nơi, trong khi Danh sách theo dõi cung cấp cho bạn một nơi nào đó để “đánh dấu” những tài sản thu hút mắt bạn.

Bạn có thể “xem” bao nhiêu tài sản tùy thích, nhưng bạn có thể không thực sự mua bất kỳ tài sản nào trong số này. Danh sách theo dõi cung cấp cho bạn một bản tóm tắt tốt về danh sách nội dung mà bạn có thể tiếp tục theo dõi và thậm chí bạn có thể đặt Danh sách theo dõi của mình ở chế độ công khai và chia sẻ với bạn bè. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Danh sách theo dõi, vui lòng nhấp vào ĐÂY!

Hãy tận hưởng việc sử dụng Danh mục đầu tư của chúng tôi và kiếm thêm lợi nhuận từ tiền điện tử của bạn!

Bài viết này bao gồm đường link đến các trang web của bên thứ ba hoặc các nội dung khác chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin (“Trang web của bên thứ ba”). Trang web của bên thứ ba không thuộc quyền kiểm soát của CoinMarketCap và CoinMarketCap không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ Trang web của bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ đường link nào có trong Trang web của bên thứ ba, hoặc bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào đối với Trang web của bên thứ ba. CoinMarketCap chỉ cung cấp các đường link này cho bạn nhằm mục đích thuận tiện, và việc đưa vào bất kỳ đường link nào không ngụ ý về sự xác nhận, chấp thuận hoặc đề xuất của CoinMarketCap đối với trang web hoặc bất kỳ sự liên kết nào với các nhà điều hành của họ. Bài viết này được sử dụng để và chỉ được sử dụng để cung cấp thông tin. Điều quan trọng là bạn phải tự nghiên cứu và phân tích trước khi đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được mô tả trong bài viết. Bài viết này không nhằm mục đích và sẽ không được hiểu là lời khuyên tài chính. Các quan điểm và ý kiến được trình bày trong bài viết này là của [công ty] của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của CoinMarketCap.
69 people liked this article