New! Learn where to earn and borrow crypto now.

×
加密貨幣:   •  交易市場:   •  市值:   •  24小時交易量:   •  比特幣主導:  %
廣告
市值:   •  24小時交易量:   •  比特幣主導:  %  •  加密貨幣:   •  交易市場: 

Cobinhood Cobinhood

$0 USD
0.00 BTC

活躍市場

# 貨幣 配對 交易量(24小時) 價格 交易量 (%) 類別 手續費類型 更新時間

未經驗證的市場

# 配對 交易量(24小時) 價格 更新時間
1 BCH/USDT -1.0 -1.0 最近
2 BCHSV/USDT -1.0 -1.0 最近
3 BTC/USD -1.0 -1.0 最近
4 BTC/USDT -1.0 -1.0 最近
5 CMT/BTC -1.0 -1.0 最近
6 CMT/COB -1.0 -1.0 最近
7 COB/BTC -1.0 -1.0 最近
8 COB/ETH -1.0 -1.0 最近
9 COB/USD -1.0 -1.0 最近
10 DAI/USDT -1.0 -1.0 最近
11 DASH/USDT -1.0 -1.0 最近
12 DOGE/BTC -1.0 -1.0 最近
13 DXN/USDT -1.0 -1.0 最近
14 EOS/USDT -1.0 -1.0 最近
15 ETH/BTC -1.0 -1.0 最近
16 ETH/USD -1.0 -1.0 最近
17 ETH/USDT -1.0 -1.0 最近
18 FRE/BTC -1.0 -1.0 最近
19 FXT/ETH -1.0 -1.0 最近
20 GAS/BTC -1.0 -1.0 最近
21 GUSD/USDT -1.0 -1.0 最近
22 KWATT/BTC -1.0 -1.0 最近
23 LALA/ETH -1.0 -1.0 最近
24 LSK/BTC -1.0 -1.0 最近
25 LTC/USDT -1.0 -1.0 最近
26 MIOTA/USDT -1.0 -1.0 最近
27 NANO/BTC -1.0 -1.0 最近
28 NEO/USDT -1.0 -1.0 最近
29 PAX/USDT -1.0 -1.0 最近
30 PLY/BTC -1.0 -1.0 最近
31 SBA/BTC -1.0 -1.0 最近
32 SBA/COB -1.0 -1.0 最近
33 SBA/ETH -1.0 -1.0 最近
34 SHPING/ETH -1.0 -1.0 最近
35 SVD/BTC -1.0 -1.0 最近
36 TRV/BTC -1.0 -1.0 最近
37 TRX/BTC -1.0 -1.0 最近
38 TUSD/USDT -1.0 -1.0 最近
39 USDT/USD -1.0 -1.0 最近
40 UTNP/BTC -1.0 -1.0 最近
41 UTNP/ETH -1.0 -1.0 最近
42 VET/BTC -1.0 -1.0 最近
43 VTHO/BTC -1.0 -1.0 最近
44 WELL/ETH -1.0 -1.0 最近
45 XEM/BTC -1.0 -1.0 最近
46 XMR/BTC -1.0 -1.0 最近
47 XRP/USDT -1.0 -1.0 最近
48 XTZ/BTC -1.0 -1.0 最近
49 ZEC/BTC -1.0 -1.0 最近
50 ZRX/ETH -1.0 -1.0 最近

可能已在交易所進行交易,但尚未經過 CoinMarketCap 驗證的市場。請使用申請表來幫助驗證新市場: https://coinmarketcap.com/request