Αγορές

Ζεύγος

All

#

Νόμισμα

Ζεύγος

Τιμή

+2% Depth

-2% Depth

Όγκος

Volume %

Liquidity

Επικαιροποιημένο

1

THETA

€3.99

--

€68.70

94.42%

0

Πρόσφατα

2

Bitcoin

€47,787.46

€944.79€15,459.72

€4.06

5.58%

0

Πρόσφατα