Αποποίηση ευθυνών

Καμία Επενδυτική Συμβουλή

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν αποτελούν επενδυτικές συμβουλές, οικονομικές συμβουλές, συμβουλές συναλλαγών ή οποιαδήποτε άλλη συμβουλή και δεν πρέπει να αντιμετωπίζετε κανένα από τα περιεχόμενα του ιστότοπου ως τέτοιο. Το CoinMarketCap δεν συνιστά την αγορά, πώληση ή κατοχή cryptocurrency. Πραγματοποιήστε τη δική σας επισταμένη έρευνα και συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση.

Ακρίβεια Πληροφοριών

Το CoinMarketCap θα προσπαθήσει να διασφαλίσει την ακρίβεια των πληροφοριών που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο, αν και δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ελλιπείς ή λανθασμένες πληροφορίες. Το CoinMarketCap παρέχει όλες τις πληροφορίες ως έχουν . Κατανοείτε ότι χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε και όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες εδώ με δική σας ευθύνη.

Μη Εγγύηση

Η εμφάνιση διαφημίσεων τρίτων και υπερσυνδέσμων στο CoinMarketCap δεν αποτελεί έγκριση, εγγύηση ή σύσταση από την CoinMarketCap. Πραγματοποιήστε τη δική σας επισταμένη έρευνα πριν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες τρίτων.

Affiliate Disclosure

CoinMarketCap may receive compensation for affiliate links. This compensation may be in the form of money or services and could exist without any action from a site visitor. Should you perform activities in relation to an affiliate link, it is understood that some form of compensation might be made to CoinMarketCap. For example, if you click on an affiliate link, and sign up and trade on an exchange, CoinMarketCap may receive compensation. Each affiliate link is clearly marked with an icon next to it.