Κρυπτονομίσματα:  21,190Ανταλλακτήρια:  527Κεφαλαιοποίηση Αγοράς:  $941,533,010,664.25224ωρος Όγκος:  $52,206,695,155.67Dominance:  BTC: 39.8% ETH: 17.2%ETH Gas:  11 Gwei
Home

Χαρτοφυλάκιο

Crypto Portfolio Tracker

Παρακολουθήστε τα κέρδη, τις ζημίες και την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου σας, μέσω της εύχρηστης πλατφόρμας μας.

Also available on
iOS and Android

Sync your data between your desktop and mobile app and keep track of your crypto assets no matter where you are.

Real-time price data

Updating 24/7 using price data from the biggest exchanges.

Free to use

Top notch crypto portfolio tracking at no cost.

Παρακολουθήστε το τρέχον υπόλοιπο του χαρτοφυλακίου σας, καθώς και τα κέρδη/τις ζημίες σας

Thousands of coins and tokens available.

Your data is safe and secure

We take data security and privacy very seriously.