RAIN

цена на Rainmaker Games 
RAIN

BGN0.001493  

1.80% (1d)

Диаграма Rainmaker Games в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Rainmaker Games
Пазарна капитализация
 

1.80%

BGN 988,366
#1917
Обем (24 ч)
 

12.10%

BGN 2,917,937
#1110
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
295.23%
Циркулиращо предлагане
 
661,842,165 RAIN
Общо предлагане
 
1,000,000,000 RAIN
макс. предлагане
 
--
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 1,493,356
Конвертор от RAIN в BGN
RAIN
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.001489
Високо
BGN0.001534
Най-висока за всички времена
Dec 24, 2021 (3 years ago)
BGN2.53
-99.94%
Най-ниска за всички времена
Jul 11, 2024 (12 days ago)
BGN0.000859
+73.85%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение2,389,861x
55th / 10.0K
Тагове


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Rainmaker Games community

skeleton-white
 
 
 
 
 
 

Rainmaker Games пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Rainmaker Games

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Airdrop

 
 
 
 
 
 

За Rainmaker Games

Какво представлява Rainmaker Games?

Rainmaker Games е пионерска платформа в пространството на блокчейн игрите, проектирана да революционизира начина, по който геймърите, разработчиците на игри и създателите взаимодействат и процъфтяват в рамките на единна екосистема. В основата си, Rainmaker Games улеснява споделянето и използването на данни за игри между различни игри, създавайки безпроблемно и взаимосвързано игрово преживяване. Този иновативен подход позволява наличието на единен източник на истина, като по този начин игрите могат да комуникират ефективно помежду си. Това не само намалява разходите и времето за разработка за създателите на игри, но също така отваря пътя за разработването на нови функции и игрови преживявания. Функции като табла за управление между игри и проследяването на предмети в играта стават възможни, оптимизирайки игровото преживяване и насърчавайки по-поглъщаща среда.

Централен елемент в предложението на Rainmaker Games е нейната блокчейн игрова платформа, която използва токена $RAIN като децентрализирано средство за размяна. Този аспект на платформата подчертава нейния ангажимент за предоставяне на сигурна и прозрачна екосистема за транзакции и взаимодействия. Скорошните успешни кръгове на финансиране и стратегически партньорства с други блокчейн игри подчертават нарастващото влияние и потенциал за разширяване на потребителската база и възможностите за печалба на платформата.

Rainmaker Games се позиционира като крайната порта към игровия свят, предлагайки безплатна глобална платформа, където геймъри от всички нива на умения могат да играят, да се учат, да се предизвикват и да се свързват по начини, които досега не са били възможни. Акцентът на платформата върху вземането на решения, базирани на данни, я прави ценен ресурс за игровата общност, предлагайки прозрения и анализи, които могат да подобрят игровото преживяване. Като става централен хъб за игри и изстрелваща площадка за нови игрови начинания, Rainmaker Games си поставя за цел да изгради най-голямата глобална игрална платформа и мощност за данни за игри.

Обобщено, Rainmaker Games преосмисля игровия пейзаж, като свързва геймъри, игри

Как е защитена Rainmaker Games?

Как ще бъдат използвани игрите на Rainmaker?

Кои са ключовите събития за Rainmaker Games?