WTC

цена на Waltonchain 
WTC

BGN0.02278  

9.76% (1d)

Диаграма Waltonchain в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Waltonchain
Пазарна капитализация
 

9.76%

BGN 2,028,313
#1689
Обем (24 ч)
 

37.52%

BGN 193,264
#2625
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
9.53%
Циркулиращо предлагане
 
89,041,756 WTC
89.04%
Общо предлагане
 
89,041,756 WTC
макс. предлагане
 
100,000,000 WTC
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 2,277,935
Конвертор от WTC в BGN
WTC
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.02056
Високо
BGN0.02278
Най-висока за всички времена
Jan 28, 2018 (6 years ago)
BGN84.38
-99.97%
Най-ниска за всички времена
Jan 04, 2024 (4 months ago)
BGN0.01264
+80.25%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение27,197x
1153rd / 9.7K
Тагове


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Waltonchain community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Waltonchain пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Waltonchain

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Waltonchain

Waltonchain (WTC) is building an ecosystem that melds blockchain, RFID technology, and IoT (Internet of Things). The Walton team develops and produces Transaction ID-reading RFID chips, which can generate their own random ID hashes that are uploaded simultaneously to the blockchain via their RFID reader. This translates to enhanced operational efficiency, especially for supply chain use cases such high-end clothing identification, food & drug traceability, and logistics tracking.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализи на Waltonchain

Зарежда се...