VSG

цена на Vitalik Smart Gas 
VSG

BGN0.001361  

14.18% (1d)

Диаграма Vitalik Smart Gas в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Vitalik Smart Gas
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 13,607,469
#5092
Обем (24 ч)
 

73.66%

BGN 16,861
#4573
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
0.12%
Самоотчетено циркулиращо предлагане
 
10,000,000,000 VSG
100.00%
Общо предлагане
 
7,500,000,000 VSG
макс. предлагане
 
10,000,000,000 VSG
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 13,607,469
Конвертор от VSG в BGN
VSG
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.001183
Високо
BGN0.001364
Най-висока за всички времена
Apr 02, 2024 (3 months ago)
BGN0.009376
-85.49%
Най-ниска за всички времена
Feb 20, 2024 (5 months ago)
BGN0.0003208
+324.13%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение3,042x
4099th / 10.0K


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Vitalik Smart Gas community

skeleton-white
 
 
 
 
 
 

Vitalik Smart Gas пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Vitalik Smart Gas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Vitalik Smart Gas