GUUFY

цена на Guufy 
GUUFY

BGN0.0001436  

1.46% (1d)

Диаграма Guufy в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Guufy
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 990,395
#4577
Обем (24 ч)
 

95.77%

BGN 50,908
#3704
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
5.14%
Самоотчетено циркулиращо предлагане
 
6,894,988,084 GUUFY
Общо предлагане
 
7,299,988,083 GUUFY
макс. предлагане
 
--
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 1,048,569
Конвертор от GUUFY в BGN
GUUFY
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.0001407
Високо
BGN0.0001461
Най-висока за всички времена
Apr 17, 2024 (a month ago)
BGN0.0008556
-83.21%
Най-ниска за всички времена
May 09, 2024 (16 days ago)
BGN0.0001222
+17.57%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение512x
7498th / 10.1K


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Guufy community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Guufy пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Guufy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Guufy