DADDY

цена на Daddy Tate 
DADDY

BGN0.2236  

12.43% (1d)

Диаграма Daddy Tate в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Daddy Tate
Пазарна капитализация
 

12.43%

BGN 130,612,702
#453
Обем (24 ч)
 

31.10%

BGN 20,052,040
#333
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
15.35%
Циркулиращо предлагане
 
584,188,329 DADDY
58.44%
Общо предлагане
 
599,688,329 DADDY
макс. предлагане
 
999,689,062 DADDY
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 223,510,267
Конвертор от DADDY в BGN
DADDY
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.2183
Високо
BGN0.2582
Най-висока за всички времена
Jun 14, 2024 (a month ago)
BGN0.5228
-57.24%
Най-ниска за всички времена
Jun 21, 2024 (a month ago)
BGN0.1284
+74.14%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение11,445x
2094th / 10.0K
Тагове
MemesSolana EcosystemПоказване на всички


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Daddy Tate community

skeleton-white
 
 
 
 
 
 

Daddy Tate пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Daddy Tate

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Daddy Tate