GIKO

цена на Giko Cat 
GIKO

BGN1.18  

2.31% (1d)

Диаграма Giko Cat в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Giko Cat
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 11,811,048
#3036
Обем (24 ч)
 

11.85%

BGN 1,162,352
#1284
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
9.84%
Самоотчетено циркулиращо предлагане
 
9,999,747 GIKO
Общо предлагане
 
9,999,747 GIKO
макс. предлагане
 
--
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 11,811,048
Конвертор от GIKO в BGN
GIKO
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN1.14
Високо
BGN1.36
Най-висока за всички времена
Jun 05, 2024 (11 days ago)
BGN3.10
-61.84%
Най-ниска за всички времена
May 14, 2024 (a month ago)
BGN0.5756
+105.19%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение214x
8869th / 10.1K
Self-Reported Tags
MemesПоказване на всички


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Giko Cat community

skeleton-white
 
 
 
 
 
 

Giko Cat пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Giko Cat

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Giko Cat