BOME

цена на BOOK OF MEME 
BOME

BGN0.0219  

5.04% (1d)

Диаграма BOOK OF MEME в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за BOOK OF MEME
Пазарна капитализация
 

5.04%

BGN 1,510,658,919
#94
Обем (24 ч)
 

33.18%

BGN 632,482,442
#23
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
41.87%
Циркулиращо предлагане
 
68,966,327,627 BOME
100.00%
Общо предлагане
 
68,966,327,627 BOME
макс. предлагане
 
68,966,327,627 BOME
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 1,510,658,919
Конвертор от BOME в BGN
BOME
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.02081
Високо
BGN0.02251
Най-висока за всички времена
Mar 16, 2024 (2 months ago)
BGN0.05045
-56.58%
Най-ниска за всички времена
Mar 14, 2024 (2 months ago)
BGN0.001543
+1319.21%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение96,738x
500th / 10.0K


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

BOOK OF MEME community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

BOOK OF MEME пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за BOOK OF MEME

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За BOOK OF MEME

Introducing the BOOK OF MEME: an experimental project poised to redefine web3 culture by amalgamating memes, decentralized storage solutions, and degen shitcoin trading and gambling. This experiment endeavors to encapsulate the ever-evolving meme culture within a digital compendium, the BOOK OF MEME, ensuring each piece is immortalized on the blockchain. The $BOME memecoin on Solana, and Arweave, IPFS as the primary storage of Book Of Meme and future expansions to Bitcoin inscriptions as immutable forever storage, this initiative aims to foster a new dimension of decentralized social media, and make memes unstoppable.