Bảng thuật ngữ

Bằng chứng cổ phần (Proof-of-Stake (PoS))

Easy

Một cơ chế đồng thuận blockchain ngoài Proof-of-Work giúp duy trì tính toàn vẹn của blockchain.

Bằng chứng cổ phần (Proof-of-Stake (PoS)) là gì?

PoS là một cơ chế đồng thuận khác, là phương thức mà blockchain xác nhận các giao dịch và ngăn chặn vấn đề đếm trùng lặp.

Tính hai lần xảy ra khi cùng một coin hoặc token được sử dụng cho nhiều giao dịch.

Trong khi Proof-of-Work được sử dụng cho các giao dịch Bitcoin thì PoS được tạo ra để hoạt động như một giải pháp thay thế mạnh mẽ.

Nhiều nhà nghiên cứu tin rằng PoS tiết kiệm năng lượng hơn đáng kể so với PoW và an toàn hơn, mặc dù một số nhà phê bình đặt câu hỏi về tính toàn vẹn của những tuyên bố này.

Việc phát hiện ra việc tính trùng lặp trong một môi trường tập trung là việc tương đối dễ dàng, chẳng hạn như một ngân hàng giám sát tiền pháp định.

Nhưng tính trùng lặp đối với tiền điện tử dựa trên các hệ thống phi tập trung sẽ rất khó bị ngăn chặn nếu không có PoW hoặc PoS.

Những người tham gia trong ngành thường chỉ ra rằng Bitcoin sử dụng lượng năng lượng như Thụy Sĩ — làm nổi bật mức độ căng thẳng của tiền điện tử đối với hệ thống điện.

Proof-of-Stake liên quan đến việc các thợ đào có thể xác thực các khối bổ sung nếu họ có số tiền lớn hơn bị khóa trong hệ thống.

Một ví dụ để minh họa đó là, một thợ đào sở hữu 10% số tiền Bitcoin sẽ chỉ có thể khai thác 10% số khối.

Đôi khi chi phí năng lượng quá cao theo PoW đến nỗi các thợ đào cần bán coin để thanh toán hóa đơn năng lượng của họ.

Cấu trúc của PoS có nghĩa là cơ chế này có thể ít bị tổn thương hơn trước các cuộc tấn công mạng vì cấu trúc của nó đóng vai trò không khuyến khích thợ đào tấn công hệ thống do hệ thống sẽ xếp hạng các khoản bồi thường theo cách thức cấu trúc.

Related Articles