Bảng thuật ngữ

Thợ đào

Easy

Những người đóng góp cho một blockchain tham gia vào quá trình khai thác.

Thợ đào là gì?

Thợ đào là người dùng mạng tiền điện tử sử dụng phần cứng chuyên dụng, được gọi là ASIC, để xử lý các giao dịch trên mạng và kiếm phần thưởng khai thác dưới dạng tiền điện tử. Họ chịu trách nhiệm xác minh các giao dịch, tạo các khối mới và thêm chúng vào blockchain. Như một phần thưởng cho những nỗ lực của họ, họ nhận được một lượng tiền điện tử nhất định mà họ đang khai thác. Thợ đào có thể khai thác các loại tiền điện tử khác nhau, chẳng hạn như Bitcoin hoặc altcoin.

Thợ đào tạo ra Bitcoin mới bằng cách nào?

Khai thác là quá trình tạo ra các coin mới bằng cách giải các câu đố toán học phức tạp. Thợ đào đầu tiên giải được câu đố sẽ được thưởng một số coin nhất định. Để tạo Bitcoin mới, thợ đào phải xử lý và ghi lại các giao dịch trên blockchain – sổ cái phân tán của tất cả các giao dịch Bitcoin.
Bản thân quá trình này yêu cầu những thợ đào đoán một hàm băm để tạo một khối mới. Họ chỉ có thể làm điều này bằng cách áp dụng sức mạnh tính toán mạnh mẽ và đưa ASIC vào hoạt động.

Thợ đào kiếm được bao nhiêu?

Số tiền mà những thợ đào kiếm được tùy thuộc vào lượng điện toán mà họ đang sử dụng và giá trị hiện tại của loại tiền điện tử mà họ đang khai thác. Nói chung, những thợ đào đóng góp nhiều sức mạnh tính toán hơn cho mạng có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Thợ đào bitcoin chỉ có thể hoạt động có lãi nếu họ sử dụng điện giá rẻ và xây dựng một kho phần cứng đủ lớn. Tỷ lệ phần thưởng khối hiện tại và giá của tiền điện tử mà họ khai thác cũng ảnh hưởng đến số tiền họ có thể kiếm được. Nếu giá Bitcoin giảm quá thấp, họ phải đóng cửa doanh nghiệp hoặc bán nó cho những thợ đào cạnh tranh hơn.

Làm thế nào bạn có thể bắt đầu khai thác?

Để bắt đầu khai thác Bitcoin, bạn sẽ cần mua một thiết bị khai thác chuyên dụng và cài đặt phần mềm cần thiết. Bạn cũng sẽ cần phải tham gia nhóm khai thác bitcoin, vì những thợ đào riêng lẻ sẽ không có khả năng được thưởng bằng một khối. Sau khi thiết lập giàn khai thác, bạn có thể bắt đầu khai thác Bitcoin bằng cách chạy phần mềm khai thác. Bạn cũng nên theo dõi hiệu suất của thiết bị để đảm bảo thiết bị đang chạy với hiệu quả tối ưu.

Related Articles