Bảng thuật ngữ

Hal Finney

Easy

Hal Finney là một nhà mật mã học và lập trình viên, đi tiên phong về phát triển Bitcoin và đã làm việc với Satoshi Nakamoto.

Hal Finney là ai?

Hal Finney là một nhà mật mã học và lập trình viên, đi tiên phong về phát triển Bitcoin và là người nhận giao dịch BTCđầu tiên. Năm 2009, Hal Finney đã tweet "Đang chạy bitcoin" một ngày trước khi người sáng tạo Satoshi Nakamoto gửi 10 BTC đến địa chỉ của ông. Ngoài ra, Finney là nhà phát triển đầu tiên đã sử dụng và thực hiện một số cải tiến trên giao thức Bitcoin ngoài chính Satoshi.
Có những giả thuyết mà một số người trong cộng đồng tiền điện tử ủng hộ, cho rằng Finney có thể là Satoshi Nakamoto thực sự vì một Dorian Nakamoto nào đó sống gần khu vực của ông có thể là nguồn cảm hứng cho bút danh này. Theo công ty phân tích Juola & Associates, chữ viết của Finney cũng được phát hiện là gần giống với chữ viết của Satoshi nhất.
Tuy nhiên, sau đó, sau khi Finney tiết lộ các email giữa ông và Satoshi, cũng như ví BTC của ông, nhà báo Andy Greenberg đã chấp nhận việc Finney phủ nhận mình là người sáng lập Bitcoin.

Ngoài ra, Finney cũng đã làm việc trên phần mềm mã hóa cho PGP Corporation và "người gửi thư lại" đầu tiên cho Tor, một trình duyệt cung cấp tính năng ẩn danh nhiều lớp. Mặc dù qua đời vì căn bệnh ALS vào ngày 28 tháng 8 năm 2014, các công trình của Finney vẫn được ca ngợi cho đến ngày nay vì ông vẫn là một trong những nhà phát triển mang tính biểu tượng và có ảnh hưởng nhất trong ngành công nghệ.