Bảng thuật ngữ

Tiền pháp định

Easy

Tiền pháp định là "đồng tiền hợp pháp" được hỗ trợ bởi chính quyền trung ương, chẳng hạn như Cục Dự trữ Liên bang, và với hệ thống ngân hàng riêng của mình.

Tiền tệ pháp định là gì?

Nếu bạn đang bắt đầu về thế giới tiền điện tử, bạn có thể nghe thấy thuật ngữ "tiền pháp định" khá thường xuyên. Định nghĩa về tiền pháp định hay tiền định danh là tiền mà chính phủ đã coi hoặc chứng nhận là hợp pháp mà họ hỗ trợ. Định nghĩa từ điển của "tiền pháp định" chỉ đơn giản là một mệnh lệnh có thẩm quyền hoặc tùy ý. Vì vậy, chính phủ ban hành lệnh quy định rằng USD, GBP, INR, EUR hoặc tiền tệ thế giới khác là hợp pháp và được chấp nhận để thanh toán cả nợ công và nợ tư nhân.

Giải thích về hệ thống tiền pháp định

Tiền pháp định được phát hành bởi các hệ thống dự trữ, kho bạc và ngân hàng trung ương của chính phủ để đưa vào lưu thông. Tiền pháp định không được hỗ trợ bởi vàng hoặc bạc, nhưng được hỗ trợ bởi các chính phủ đã đúc và phân phối tiền tệ. Điều này có thể nguy hiểm vì các quốc gia có xu hướng in quá nhiều tiền để kích thích nền kinh tế của họ, dẫn đến lạm phát. Tiền pháp định trao cho chính phủ quyền thực hiện các chính sách nhằm kiểm soát những thứ như nguồn cung, thanh khoản và lãi suất.

Phân loại cung tiền pháp định

Có những loại cung cấp tiền định danh được ký hiệu là "M's" trong kinh tế học. Có bốn phân loại cung tiền dưới đây từ thanh khoản cao nhất đến thanh khoản thấp nhất:

  • M1 - Đây là những coin và tiền giấy lưu hành trong nền kinh tế quốc gia của bạn, cũng như tiền sẵn sàng để sử dụng qua các phương tiện khác như thẻ ghi nợ và tài khoản séc.
  • M2 - Điều này bao gồm mọi thứ trong M1, nhưng thêm những thứ như tiền gửi tiết kiệm và quỹ tương hỗ có thể chuyển đổi thành tiền mặt tương đối nhanh chóng.
  • M3 - Loại này bao gồm mọi thứ từ M1&M2, nhưng bổ sung thêm các khoản tiền gửi có kỳ hạn lớn và các quỹ thị trường tiền tệ của tổ chức ít thanh khoản hơn.
  • M4 - M4 bao gồm tất cả tiền mặt cũng như tất cả các tài khoản ngân hàng.

So sánh Tiền pháp định và Tiền điện tử

Không giống như tiền pháp định, tiền điện tử có tính phi tập trung. Điều này có nghĩa là không có cơ quan tiền tệ hoặc quốc gia nào chấp thuận hoặc có tiếng nói trong việc phân phối hoặc sử dụng tiền tệ. Tiền điện tử không có hóa đơn vật lý hoặc coin mà thay vào đó là hoàn toàn kỹ thuật số. Tiền điện tử không phải là hợp pháp (ở tất cả các quốc gia ngoại trừ El Salvador tại thời điểm viết bài) và không thể được sử dụng ở nhiều nơi như một phương tiện thanh toán.

Sự khác biệt giữa tiền pháp định và tiền điện tử

So sánh sự khác biệt chính giữa tiền pháp định và tiền điện tử:

  • Tiền pháp định được kiểm soát và hỗ trợ bởi một thực thể trung tâm (chính phủ). Nó được coi là đồng tiền hợp pháp cho tất cả các giao dịch kinh doanh và cá nhân.

  • Tiền điện tử là tài sản hoàn toàn kỹ thuật số và phi tập trung. Nó không thuộc về bất kỳ chính phủ nào và thay vào đó nó là một loại tiền tệ toàn cầu mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng. Nó không được hỗ trợ bởi bất kỳ chính phủ nào, và thay vào đó, nguồn cung của nó được quyết định bởi một thuật toán (như bằng chứng công việc,transactions%20and%20create%20new%20blocks.)).

So sánh Tiền pháp định và Tiền điện tử

Ở nhiều nơi trên thế giới, giao dịch không dùng tiền mặt đã trở thành điều bình thường mới. Tiền pháp định kỹ thuật số đã trở thành cách kinh doanh chính của nhiều người. Nhiều chính phủ hiện đang xem xét phát hành một loại tiền kỹ thuật số hoàn toàn có thể dựa trên blockchain. Chúng được gọi là tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương hay CBDC. Những loại tiền này được lấy cảm hứng từ các loại tiền điện tử như bitcoin, nhưng rất khác biệt vì chúng được tập trung hóa và giá trị của chúng vẫn được kiểm soát bởi chính sách tiền tệ của chính phủ.

Tiền điện tử có tốt hơn tiền pháp định không?

Tiền điện tử có thể thay thế tiền pháp định trong tất cả các mục đích sử dụng. Tiền điện tử có thể được sử dụng như một kho lưu trữ giá trị, phương tiện trao đổi và đơn vị của tài khoản. Tiền điện tử và tài chính phi tập trung sẽ loại bỏ nhu cầu về các bên trung gian tốn kém và kém hiệu quả như ngân hàng. Ngoài ra, giá trị của tiền điện tử không được xác định bởi chính phủ giống như tiền pháp định. Tiền điện tử sẽ thay thế việc lưu trữ hồ sơ lỗi thời bằng một sổ cái bất biến và không đáng tin cậy mà mọi người dùng đều có quyền truy cập.

Tuy nhiên, nhiều loại tiền điện tử có vấn đề với những thứ như tốc độ giao dịch và mức sử dụng năng lượng cao. Công nghệ mới đang phát triển nhanh chóng để giải quyết những vấn đề này nhằm tạo ra một hệ thống tài chính tốt hơn tiền pháp định về mọi mặt.