Bảng thuật ngữ

Tài chính phi tập trung

Moderate

Một phong trào khuyến khích các lựa chọn thay thế cho các hình thức dịch vụ tài chính tập trung và mang tính truyền thống.

Tài chính phi tập trung (DeFi) là gì?

Theo truyền thống, hầu hết tất cả các giao dịch tài chính đều liên quan đến một loại trung gian nào đó. Khi khách hàng thực hiện thanh toán bằng thẻ tín dụng, có một số bên tham gia, bao gồm cả người mua và ngân hàng. Ở nhiều giai đoạn, các bên thứ ba có toàn quyền giám sát các thông tin chi tiết của giao dịch — và khả năng dừng hoặc từ chối giao dịch đó.

Phong trào DeFi dựa trên ý tưởng rằng hệ thống tài chính không nên bị kiểm soát bởi các nhà cung cấp bên thứ ba độc quyền thuộc loại này, và thay vào đó, nó nên có tính phi tập trung. Một số có lý do chính trị hoặc triết học để nắm giữ tiền đề này, trong khi những người khác chỉ đơn giản tin rằng nó sẽ làm tăng hiệu quả và tốc độ của thế giới tài chính.

Có một lượng lớn và ngày càng nhiều người chơi trong thế giới DeFi. Hầu hết các ứng dụng chính được xây dựng trên Ethereum, cho phép phát triển phần mềm phi tập trung. Họ sử dụng công nghệ hợp đồng thông minh để giảm thiểu hoặc loại bỏ hoàn toàn nhu cầu về người gác cổng của con người hoặc công ty.
Các nhà cung cấp DeFi đang xây dựng các lựa chọn thay thế cho các dịch vụ tài chính truyền thống, cũng như các sản phẩm hoàn toàn mới. Các ứng dụng DeFi hiện có bao gồm stablecoinsàn giao dịch phi tập trung và dịch vụ cho vay ngang hàng. DeFi cũng là cơ sở cho thế giới thị trường dự đoán đang phát triển.

Nhiều nhà bình luận tin rằng DeFi báo trước tương lai của các dịch vụ tài chính và các vụ cá cược lớn đang được thực hiện cho các công ty khởi nghiệp DeFi. Tuy nhiên, đã có một số thất bại nghiêm trọng giữa những người chơi DeFi và lĩnh vực này vẫn còn rất sơ khai.

Không nên nhầm lẫn DeFi với tài chính nhúng (đôi khi được gọi là tài chính vô hình), là một phong trào trong các dịch vụ tài chính truyền thống và fintech nhằm mục đích mở rộng khả năng tiếp cận với công nghệ ngân hàng và thanh toán.

Related Articles