2023 CMC Crypto Playbook: Зробіть управління справді децентралізованим - стаття від Jump Crypto
CMC Research

2023 CMC Crypto Playbook: Зробіть управління справді децентралізованим - стаття від Jump Crypto

4 хв
1 year ago

Jump Crypto обговорює причину та пропонує основу для децентралізації управління протоколами у розділі «Розробка» посібника CMC Crypto Playbook за 2023 рік.

2023 CMC Crypto Playbook: Зробіть управління справді децентралізованим - стаття від Jump Crypto

Зміст

Головний прорив блокчейнів полягає у тому, щоб дозволити сторонам, які не довіряють одна одній, працювати разом над складними завданнями. Наприклад, децентралізовані автономні організації — DAO — були створені, щоб керувати всім: від параметрів протоколів кредитування до фінансування заявки на придбання копії Конституції США. Незважаючи на ці безпрецедентні досягнення децентралізованого управління, протоколи залишаються багатими на неоптимальні механізми голосування, такими як пряма демократія та "один токен - один голос" (one-token-one-vote). Здається, багато хто навіть не бажає експериментувати з новими ідеями. У Jump Crypto ми вважаємо, що криптопротоколи повинні почати серйозно вирішувати ці проблеми.

Нехай 2023 рік стане роком розквіту управління в крипто.

Вади прямої демократії

Децентралізоване управління зазвичай відбувається у формі референдумів, на яких можуть голосувати всі власники токенів, але власники токенів часто не беруть активної участі в оцінці пропозицій щодо управління. Нові ідеї щодо управління протоколами виникають часто, і виборці мають обмежену можливість об'єктивно та ретельно продумати їх усі. Більше того, коли кількість виборців велика, ймовірність того, що голос будь-якої особи буде ключовим, близька до нуля. Результат полягає у тому, що, хоча функції управління децентралізовані, у протоколах домінують групи інтересів та кити.

Як зазначили Ендрю Холл (Andrew Hall) і Портер Сміт (Porter Smith), ці проблеми відчувалися протягом всієї історії демократичного управління. Криптопротоколи повинні частіше впроваджувати представницьку демократію. Учасники протоколів повинні проводити голосування власників токенів для обрання представників на яких можна покластися при прийнятті дрібних рішень. Представники укладають своєрідний соціальний контракт із користувачами протоколу, і для власників токенів можна вбудувати механізми для перевірки зловживань владою їхніми представниками — спільнота може проголосувати за умовні винагороди токенів певними цілями ефективності.
Протоколи також можуть запроваджувати представницькі комітети, адаптовані до конкретних ініціатив. Наприклад, протокол ліквідного стейкінгу Lido має комітети для екосистемних грантів, ресурсів тощо. DeDAO, — який керує NFT проєктом DeGods, — використовує інший підхід, з різними комітетами, що складаються з лідерів спільноти, обраних представників і «команди Альфа-Богів». Фахове представництво можна заохотити, обумовивши винагороди для представників, які демонструють позитивну поведінку, як-от активний внесок у дискусії та підтримку високого рівня схвалення. Ретельна розробка схеми представництва може сприяти сфокусованим цілеспрямованим діям управління, які не залежать від захоплень групи інтересів.
Навіть у протоколах, які не розробляють представницькі системи, делегування токенів може бути значущим способом пом’якшення шкоди прямої демократії. Зацікавлені сторони з невеликою кількістю токенів та обмеженим часом можуть делегувати свої частки більш поінформованим експертам, а ті, хто має великі частки, але мають конфлікт інтересів, можуть вагомо сприяти децентралізації. Ці делегування можна забезпечити за допомогою юридичних контрактів або навіть смарт-контрактів.

"Один токен - один голос" та домінування китів

У номінально децентралізованих криптопротоколах часто домінують їхні розробники та перші інвестори; типово, що більшість циркулюючих токенів припадає на ці групи. З метою децентралізації бажано пом’якшити надмірний вплив цих китів.

Раніше ми пропонували використовувати голосування за квадратним коренем для досягнення цієї мети. У цьому механізмі учасники протоколу голосують пропорційно квадратному кореню від балансу своїх токенів, — так що особа з 25 токенами має лише у п’ять разів більше голосів, ніж особа з одним токеном. Отримання більшої кількості токенів збільшує силу голосу, але лише сублінійно. По суті, менші учасники протоколу мають більший вплив на управління протоколом, і встановлюється баланс між ефективністю (максимізація очікуваної виплати для всіх власників токенів) і справедливістю (дозволяє всім власникам токенів мати право голосу).
Оскільки криптогаманці часто не прив’язані до реальних ідентифікацій, одна особа чи організація може розподілити великий баланс токенів між декількома гаманцями для отримання більшої кількості голосів. Повністю вирішити цю "Sybil" проблему складно, але є кількість можливих шляхів її пом’якшення. Існують рішення ідентифікації, які пов’язують криптогаманці з особами, які за ними стоять; рішення тертя, які роблять атаки Sybil дорогими для виконання; та рішення викликів, які стимулюють учасників стежити за протоколом. Ми наводимо приклади кожного підходу в нашій статті, посилання на яку розміщено вище.

DAO повинні розглядати вибір механізмів голосування лише як один інструмент у більш широкому наборі інструментів для протидії динаміці "один токен - один голос". Інші важелі також можуть бути використані. Наприклад, протоколи можуть розрізняти класи токенів, щоб певні токени мали право на отримання більшої прибутковості, але не могли бути використаними для участі в управлінні. Це може стимулювати китів зменшити свої резерви токенів управління на користь утримання траншу токенів із вищими грошовими винагородами.

Загальні механізми створення більшої «шкури у грі» в управління також можуть бути корисними, про що писав Віталік Бутерін (Vitalik Buterin). Одним із прикладів є блокування токенів власників, які голосують за пропозицію, доки ця пропозиція не буде реалізована. Протоколи повинні бути готові комбінувати ці та інші ідеї для задоволення власних потреб управління у світлі будь-яких спостережуваних ознак централізації.

Заклик до експерименту

Управління «блакитних фішок» у криптопротоколах є досить застарілим, і DAO об’єдналися на подібних механізмах. Ми вважаємо, що рішення з управління не повинні бути універсальними, а натомість спеціалізовані на потреби конкретних протоколів. Протоколи та їхні власники токенів повинні наполегливо розглянути експерименти з новими ідеями.

У Jump Crypto ми вважаємо, що швидкі інновації та експерименти, які характеризують криптоландшафт, повинні відігравати важливу роль в управлінні протоколами. Зрештою, централізоване управління може допомогти протоколам пережити їхні початкові проблеми з холодним запуском, але справжнє децентралізоване управління є важливою особливістю для гарантії, що вони не закостеніють. Протоколи мають бути чутливими до їхніх потреб в управлінні та гарантувати, що вони використовують усі можливості для забезпечення здорового децентралізованого управління.

Ця стаття містить посилання на сторонні вебсайти або інший вміст лише в інформаційних цілях («Сайти третіх сторін»). Сторонні сайти не контролюються CoinMarketCap, і CoinMarketCap не несе відповідальності за вміст будь-яких сайтів третіх сторін включно з будь-якими посиланнями без обмежень, що містяться на сторонньому сайті, або будь-які зміни чи оновлення сайтів третіх сторін. CoinMarketCap надає вам ці посилання лише для зручності, і включення будь-якого посилання на сайт не означає його підтвердження, схвалення чи рекомендацію від CoinMarketCap або будь-якого зв’язку з його операторами. Ця стаття призначена для використання та повинна використовуватися лише в інформаційних цілях. Важливо провести власне дослідження та аналіз, перш ніж приймати будь-які важливі рішення, пов’язані із будь-яким з описаних продуктів чи послуг. Ця стаття не є фінансовою консультацією і не повинна розглядатися як фінансова консультація. Погляди та думки, висловлені у цій статті, належать автору [компанії] і не обов’язково відображають погляди CoinMarketCap.
4 people liked this article