Sözlük

Segregated Witness (SegWit)

Hard

Bitcoin işlem esnekliğini artırmayı amaçlayan iyileştirme önerisidir (Bitcoin Improvement Proposal - BIP).

Ayrılmış Tanık (Segregated Witness - SegWit) Nedir?

Segwit, Bitcoin ağında gerçekleştirilen yumuşak çatallanma (soft fork) yükseltmesidir. Blockchain ağındaki maksimum blok boyutunu artırarak ölçeklenebilirlik sorunlarını hafifletmeyi amaçlar. İmza verilerini kaldıran ve işlem boyutunu küçülten SegWit, aynı blok içine daha fazla işlemin dahil edilmesini sağlar.

2015'te düzenlenen "Scaling Bitcoin" isimli konferansta Bitcoin geliştiricisi Peter Wiulle tarafından ortaya atılan SegWit, Ağustos 2017'de etkinleştirildi. Açılımı, "işlem imzalarının ayrılması (segregation of transaction signatures)" olan güncelleme, kullanıcı tarafından etkinleştirilen yumuşak çatallanma anlamına gelen (User-Activated Soft Fork, UASF) fikrinin de oluşmasını sağladı.

SegWit teknolojisinin uygulanmaya alınmasının nedeni son derece açıktı. Bitcoin blockchain modern standartlara göre çok yavaş çalışmaktadır. Saniyede yalnızca 7 işlem (TPS) gerçekleştirir. Bitcoin fiyatı hızlı biçimde yükseldiğinde ağdaki işlem etkinliği artar. Bu durum ağ tıkanıklığına, işlem gerçekleştirmek için daha yüksek ücret ödemeye ve işlem onay sürelerinin artmasına neden olur.

Onayları hızlandırmak adına SegWit, işlemin neredeyse yüzde 60'ını oluşturan imzaları içermeyecek şekilde güncelleme yapar.

Bitcoin işlemleri girdi ve çıktı verilerinden oluşur. Burada girdi göndericinin adresiyken çıktı ise alıcı adresidir. Hesabın, ilgili ödemeyi yapabilme gücünü doğrulamak için verilere dijital imza ilave edilir. SegWit, girdideki imza verisini kaldırır ve işlemin sonuna taşır.

Kötü niyetli bir kişi, girdi işlem kimliğini değiştirerek göndericiden Bitcoin alabilir. Bu noktada SegWit ilave güvenlik düzeltmesi sağlar. İmza esas olarak işlemin sonuna taşındığı için, işleme ait kimlikler kurcalanamaz ve değiştirilemez.

SegWit2x adı verilen ilave bir SegWit güncelleme önerisinde, yalnızca işlem gruplandırma sistemi değişmiyor, aynı zamanda Bitcoin blok boyutunun 1 MB'tan 2 MB'a çıkarılması hedefleniyordu. Ancak SegWit2x güncellemesi için sert çatallanma (hard fork) yapılmalıydı. Bitcoin protokolünde temel bir değişikliğe neden olacağından geliştirici topluluğu fikir birliğine varamadı ve nihayetinde teklif geri çekildi.